NSD grafikk
screen_hr.

Database for statistikk om høgre utdanning (DBH)

Flere tar forskerutdanning

Av Benedicte Løseth og Yngve Bersvendsen

Tall fra NSDs Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) viser at det i løpet av de siste fem årene har vært en økning i antall personer i forskerutdanningen på 36 prosent, fra 5 033 personer i doktorgradsprogrammene i 2004 til 7 914 i 2008.

Grafikk

Økt satsing

Dette avspeiler satsingen på forskerutdanningen ved institusjonene med økt fokus på gode styringsdata, samt opprettelse av flere stipendiatstillinger og bedre gjennomføring. I samme periode er det blitt 31 prosent flere årsverk i stipendiatstillinger. Det er flest personer i forskerutdanning innenfor matematisk-naturvitenskapelige fag, teknologi og arkitektur, med 43 prosent.

Jevn kjønnsfordeling

Totalt sett er det i 2008 en jevn kjønnsfordeling i forskerutdanningen, med nesten like mange kvinner og menn registrert. De største forskjellene i kjønnsfordelingen finner man innenfor naturvitenskapelige og tekniske fag hvor kvinneandelen har steget fra 33 prosent i 2004 til 37 prosent i 2008.

Database for statistikk om høgre utdanning (DBH)

Artikkelen er publisert i NSDnytt 2/09.