NSD grafikk
screen_hr.

European Social Survey

Blåøyde nordmenn og skeptiske øst-europeere?

Av Bjarne Øymyr

Tall fra European Social Survey viser at det er stor forskjell når det gjelder i hvilken grad folk har tillit til andre mennesker. Mest tydelig er skillet mellom folk i de nordiske landene og i øst-europa.

Grafikk - Naive nordmenn?

I undersøkelsen ble man spurt om folk flest er til å stole på, eller om en ikke kan være forsiktig nok i møte med andre mennesker. De som ble intervjuet kunne svare på en skala fra 0 (kan ikke være for forsiktig) til 10 (folk flest er til å stole på). I figuren har vi slått sammen svar mellom 0 og 4 til kategorien ”skeptiske”. 5 har vi beholdt som egen kategori ”nøytral”. Svar mellom 6 og 10 er plassert i kategorien ”tillitsfulle”.

Folk i de nordiske landene – med Norge på topp – er minst skeptiske og mener man kan stole på folk. Nesten fire av fem nordmenn faller ned på den ”tillitsfulle” siden. Kun ti prosent sier de er skeptiske. I andre enden av skalaen finner vi en del land i Øst-Europa. To av tre bulgarere mener man må være forsiktig i møte med andre mennesker.

Tallene er hentet fra European Social Survey i 2006. Denne og andre undersøkelser fra European Social Survey er tilrettelagt på en Nesstar-server hos NSD, og kan analyseres direkte eller lastes ned i ønsket format.

Data er hentet fra European Social Survey

Artikkelen er publisert i NSDnytt 2/09.