NSD grafikk
Grafikk - gullmedaljer

International Social Survey Programme 2007

Gullmedaljer gjør nordmenn stolte

Av Alette Gilhus Mykkeltvedt

Basert på NSDs undersøkelse fra 2007 om fritid og sport, er det grunn til å tro at mange nordmenn er svært stolte av OL-gullene til Andreas Thorkildsen, Håndballjentene og Olaf Tufte.

Grafikk - gullmedaljer

Tre av fire nordmenn sier de er stolte når Norge gjør det bra i internasjonale sportskonkurranser, 29 prosent svarer at de er svært stolte og 46 prosent svarer at de er nokså stolte. De med bare grunnskoleutdanning er stoltest, mens de med universitets- og høyskoleutdanning er noe mer avmålte. Bare syv små prosent synes at internasjonale sportskonkurranser skaper mer splid enn forbrødring mellom land.

Positive til sport

Undersøkelsen viser at folk flest er svært positivt innstilt til sport og idrett og mener det har en positiv effekt, både for den enkelte og for samfunnet som helhet. Åtte av ti mener at sport utvikler barns karakter, og seks av ti mener at sport har en brobyggerfunksjon og bringer ulike grupper og folkeslag i Norge nærmere hverandre.

For mye sport i media?

Samtidig er folk mer kritisk når det gjelder medienes sportsdekning. Det kan virke rart at TV-kanalene overbyr hverandre i kampen om rettighetene til ulike sportsarrangementer, når denne undersøkelsen viser at over halvparten av de spurte mener at sport får uforholdsmessig stor plass i avisspaltene og på fjernsyn. Undersøkelsen ble gjennomført av International Social Survey Programme (ISSP) i 40 land. De internasjonale tallene er klare neste år. Svarprosenten i undersøkelsen var lav (42 prosent), og frafallet var størst blant menn i aldersgruppen 19–34 år, noe som kan ha påvirket resultatene.

Norske data er tilgjengelig fra NSDdata

Artikkelen er publisert i NSDnytt 4/08.