MacroDataGuide

Ny tjeneste for internasjonale makrodata

Av Åse Gilje Østensen

MacroDataGuide er utviklet med tanke på å bistå databrukere i jakten på gode internasjonale makrodata.

illustrasjonsgrafikk

Tilfanget av makrodata har vokst betydelig de siste tiårene, men å lete opp formålstjenlige makrodata fra mylderet av kjente og ukjente datakilder kan være en prøvelse. Hvilke data finnes? Hva dekker de? Hvordan får man tilgang? Er kvaliteten god nok?

Snarvei til gode datatilbud

MacroDataGuide tar sikte på å være en snarvei til egnede data for studenter og forskere ved å enkelt tilby svar på slike spørsmål. Nettstedet som sådant inneholder ikke data, men tilbyr oversikter over datakilder som kan sorteres etter tema eller land. I tillegg finner man kvalitetsvurderinger, nyttige lenker, metadata, lister over tema og/eller variabler, samt beskrivelser av funksjonaliteten og fremkommeligheten i de forskjellige databaser og datasett.

MacroDataGuiden er dermed ikke ment som erstatning for selvstendige vurderinger av validitet og reliabilitet, men som et verktøy for å forenkle og forkorte datainnhentingen. Tjenesten vil snarlig bli utvidet både substansielt og funksjonelt, flere datakilder vil bli omtalt og søkefunksjoner vil bli lagt til. NSD oppdaterer guiden regelmessig.

www.nsd.uib.no/macrodataguide

Artikkelen er publisert i NSDnytt 3/08.