Publikasjoner basert på ISSP-data

Av Knut Kallgraf Sjåk

Drifta av the International Social Survey Programme (ISSP) er avhengig av at dei 43 medlemmene kvart år er i stand til å finansiere sin del av denne internasjonale intervjuundersøkinga. Bibliografien til ISSP er til uvurderleg nytte i søknadsarbeidet rundt om i verda, og det er viktig for NSD, dei andre medlemmene i ISSP og ikkje minst brukarar av komparative data at bibliografien frå Norge er så komplett som mogleg.

Dersom du i løpet av dei siste åra har publisert forskingsresultat basert på komparative data frå ISSP (minst to land i analysen), og ikkje har rapportert dette til NSD, vil vi vere takksame dersom du sender oss to trykte eksemplar eller elektronisk versjon. Vi er interessert i alle typar publikasjonar. Ta kontakt nsd@nsd.uib.no

ISSP sin bibliografi er tilgjengeleg frå organisasjonen sine nettsider www.issp.org.

Artikkelen er publisert i NSDnytt 4/07.