ESFRI

Europeisk infrastruktur for forskning

Av Dag Kiberg

ESFRI Roadmap - cover

Nylig lanserte European Strategy Forum for Research Infrastructures (ESFRI) sin første strategiske rapport, European Roadmap for Research Infrastructures – Report 2006. Rapporten som er et resultat av to års arbeid og har involvert nesten 1 000 eksperter fra alle forskningsfelt, beskriver forskningens behov for nye og oppgraderte infrastrukturtiltak i Europa de kommende 10-20 årene.

ESFRI ble lansert i 2002 som et uavhengig forum sammensatt av to medlemmer fra hvert land i Europa. Medlemmene representerer sine lands ministerier. I tillegg er EU-kommisjonen representert med én representant og stiller med sekretariat.

Rapporten identifiserer 35 store pan-europeiske infrastrukturtiltak innen alle vitenskapelige områder. Tiltakene er svært forskjellige når det gjelder forskningsfelt og modningsgrad. Etableringskostnadene varierer fra radioteleskoper til godt over en milliard euro til samfunnsvitenskapelige datainnsamlinger til bare noen få millioner. Alle tiltakene er vurdert som sentrale bærebjelker i utviklingen av ”the European Research Area” (ERA) ved at de vil bidra til å øke forskningens kapasitet og muligheter i Europa. Rapporten vil bli regelmessig oppdatert.

ESFRI har etablert tre arbeidsgrupper som dekker ulike forskningsområder. Gruppen for humaniora og samfunnsvitenskap, som har vært ledet av Bjørn Henrichsen hos NSD, anbefalte seks infrastrukturtiltak som alle ble inkludert i ESFRIs rapport.

Tiltakene vil gi bedre datakvalitet, harmonisering av datatilgang, standardisering av dokumentasjon og digitale prosesser og håndtering av Europas språklige mangfold.

For samfunnsvitenskapelig forskning er det lagt fram fire tiltak:

  1. Council of European Social Science Data Archives (CESSDA)
  2. European Social Survey (ESS)
  3. Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)
  4. European Research Observatory for the Humanities and the Social Sciences (EROHS)

ESFRIs rapport vil stå sentralt i gjennomføringen av EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling som begynner i 2007. Prosjekter som er lagt fram i rapporten kan søke om støtte til forberedelse av infrastrukturtiltak. En forutsetning er at tiltakene også støttes av nasjonale forskningsmyndigheter, og at de finansieres gjennom ulike fordelinger mellom EU, nasjonale myndigheter og internasjonale organer.

LINK: ESFRI Roadmap

Artikkelen er publisert i NSDnytt 4/06.