NSDdata - forskningsdata på nett

(januar 2006)

NSD lanserer nå en tjeneste hvor data er lagt ut på Internett. Datasettene kan analyseres direkte på nett ved hjelp av Nesstar programvare eller lastes ned for analyser i andre statistikkprogram. Man kan hente frem dokumentasjon og spørsmålsformuleringer, og det er mulig å søke etter data på tvers av undersøkelsene. Tjenesten inneholder data og tilhørende dokumentasjon fra over 40 norske spørreundersøkelser samt et par internasjonale. Foreløpig finner man undersøkelser om valg, politikk, deltakelse, religion, familie, kjønnsroller, arbeid, velferd, nasjonal identitet. Data er fritt tilgjengelig. www.nsd.uib.no/nsddata

LINK: NSDdata - forskningsdata på nett

Artikkelen er publisert i NSDnytt 1/06.