Start for internasjonalt register

Eksperter til Bergen for å markere starten på ERIH PLUS, et europeisk register for vitenskapelige tidsskrifter.

Registeret drives av NSD i Bergen og har som formål å kvalitetssikre og formidle vitenskapelige publikasjoner innen humaniora og samfunnsvitenskap. Tidsskrifter som tilfredsstiller fastlagte kriterier blir gjort tilgjengelig i databasene til ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences).

NSD har fra før ansvaret for Kanalregisteret, som omfatter mer enn 20 000 godkjente publikasjoner. 28. og 29. mai samles representanter fra en rekke europeiske land til konferanse i Bergen for å markere startskuddet for ERIH PLUS. Det er European Science Foundation (ESF) som har bygget opp tjenesten og nå bedt NSD overta driften og videre bygging.