Institusjonsdata

Data om institusjoner beskriver organisasjoner, bedrifter, kirker, universiteter, høgskoler.

Database for statistikk om høgre utdanning (DBH)

Databasen inneholder data fra alle universiteter, vitenskapelige høgskoler, statlige høgskoler og kunstfaglige høgskoler i Norge om blant annet organisasjon, studietilbud, studenter, ansatte, økonomi og areal. Les mer

Kirkedatabasen

Kirkedatabasen danner grunnlag for Den norske kirkes offisielle statistikk og inneholder data fra menighetenes årsstatistikk. Her finnes data om døpte, konfirmerte, inn- og utmeldte, gudstjenester, gudstjenestedeltakelse, innsamlet kollekt. Les mer

Data fra Innovasjon Norge

Databasen inneholder informasjon om alle foretak som mottar økonomisk støtte i form av lån og tilskudd til investeringer, tilskudd til bedriftsutviklingen og garantier for driftskreditt til utbyggingstiltak. Les mer