Bestilling og nedlasting av data

Analysere og laste ned data

En del statistikk er tilgjengelig på nettsidene og data kan lastes ned uten begrensninger. Data om kommunene finnes tilgjengelig på våre Internettsider, men for få tilgang til NSDs kommunedatabase, må det sendes skriftlig søknad og man vil få tildelt passord.

Få data tilsendt

En del datasett krever skriftlig søknad til NSD før det gies tilgang til data.

En uke etter at søknaden er sendt inn, vil du få tilsendt svarbrev fra NSD med nødvendig informasjon, taushetserklæring samt eventuelt veiledererklæring og meldeskjema. Data vil ble utlevert så snart de er tilrettelagt.

Spørsmål?

Hvis du har spørsmål om tilgang til data, bestilling osv kan du ta kontakt via postmottak@nsd.no, telefon 55 58 21 17 eller kontakte
Norsk senter for forskningsdata
Harald Hårfagres gate 29
N-5007 BERGEN
Tlf 55 58 21 17 - Faks 55 58 96 50 - nsd@nsd.uib.no