Respons Analyse AS

Respons - logo

Respons Analyse leverer et vidt spekter av ulike typer spørreundersøkelser og spesialiserer seg innenfor politiske meningsmålinger og andre samfunnsaktuelle problemstillinger, kundetilfredshetsundersøkelser, samt undersøkelser innen media og kommunikasjon.

Meningsmålingene fra Respons analyse er de nyeste i vårt arkiv og dekker perioden 2005-2011. Dataene er til tilgjengelige som enkeltmålinger og som tidsseriedata. Tidsseriedata er tilrettelagt både som en kombinert samlefil, som inkluderer alle spørsmål som er stilt to eller flere ganger i løpet av intervjuperioden, og som aggregerte tabeller som viser enkeltvariablers utvikling over tid. Statrådsbarometeret er et eksemplel på en slik tabell og illustrerer populariteten til politikerne i perioden 2006-2011.

Oversikt over data levert av Respons Analyse >>

Respons Analyse sine nettsider >>