Opinion AS

Opinion - logo

Opinion AS ble grunnlagt i 1986 og er i dag Norges største ikke-kjedetilknyttede analysebyrå. Opinion leverer undersøkelser til bransjer som media, bank og finans, politikk, offentlig tjenesteyting, transport og reiseliv, telekom og IT, handel og merkevarer.

Gjennom Meningsmålingsarkivet tilbyr Opinion data fra 204 meningsmålinger, foretatt i tidsrommet 1988-2002. Dataene er tilgjengelige som enkeltmålinger og som tidsseriedata. Tidsseriedata er tilrettelagt både som en kombinert samlefil, som inkluderer alle spørsmål som er stilt to eller flere ganger mellom 1988 og 2002, og som aggregerte tabeller som viser enkeltvariablers utvikling over tid. Et eksempel på sistnevnte er Ideologibarometeret, som viser respondentenes sympati med sosialistisk, borgerlig eller sentrumsrelatert politikk.

Oversikt over data levert av Opinion >>

Opinions nettsider >>