ACNielsen Norge AS

AC Nielsen Norge - logo

ACNielsen Norge AS ble grunnlagt 1969 som Norges Dagligvareindeks; senere sammensluttet med Fakta og Norsk Gallup Institutt under navnet Norges Markedsdata A/S. Siden 1981 har ACNIelsen Norge vært et datterselskap av A. C. Nielsen Company.

NSD tilbyr 49 meninsmålinger samlet inn av ACNielsen fra perioden 1987-1991 og 1994. Dataene er tilgjengelige som enkeltmålinger og som tidsseriedata. Tidsseriedata er foreløpig tilrettelagt som en kombinert samlefil der alle spørsmål som er stilt to eller flere ganger i løpet av intervjuperiodene er inkludert.

Oversikt over data levert av ACNielsen >>

ACNielsen sine nettsider >>