Nasjonal forskningsinformasjon (NFI) - Avsluttet

Du har oppsøkt databasen Nasjonal forskningsinformasjon (NFI). NFI inneholder oversikter over forskningsprosjekter og publikasjoner knyttet til Norges forskningsråds bevilgninger. Innholdet i databasen blir ikke lenger vedlikeholdt for forskningsdokumentasjonsformål, og er fjernet fra NSDs offentlige nettsted. For informasjon om Norges forskningsråds prosjekter og virkemidler, se www.forskningsradet.no

Kontakt NSD om du har spørsmål angående tjenesten og innholdet knyttet til den.

NSD Research Database - no longer maintained

You have accessed the NSD research database (NFI). NFI contains data on research projects and publications funded by the Norwegian Research Council. The content is no longer maintained for research documentation purposes, and the database has been taken offline. Contact the Norwegian Research Council for information concerning research projects and activities in Norway: www.forskningsradet.no