Leveranser i NORDi-prosjektet

NORDi fase 2 har varighet fra juni 2019–februar 2021. Følgende leveranser er planlagt:

Leveranse #1 – november 2019

 • Data Policy Manager (DPM)

  Et verktøy som lar institusjonene, i tråd med EUs anbefalinger, lage maskinlesbare policyer for håndtering av forskningsdata. Policyen kan deretter digitaliseres og brukes til å gi forskeren regulerte valg og handlingsrom ut fra informasjon de gir om data i prosjektet sitt.
 • Data Management Plan (DMP) 2.0

  Den nye datahåndteringsplanen vil få innebygde guider når det gjelder lagring, deling og arkivering basert på informasjon om dataene som forskerne legger inn, og institusjonens policy utformet i Data Policy Manager. Det vil også være mulig å gjenbruke dataene som blir lagt inn i planen via API.
 • DMP-oversikt for institusjonene

  Institusjonene vil få oversikt over alle datahåndteringsplaner (DMP) som sine forskere har registrert hos NSD. Via API kan de også trekke ut informasjon til sitt behov, for å integrere det med informasjon fra andre eller egne systemer.

KOMMENDE LEVERANSER

Leveranse #2 – mai 2020

 • Bestillingssystem 1.0: Forenklet databestillingstjeneste for forskere og studenter

  Skjemaet vil bli implementert i min side. I dag er skjemaet e-postbasert og man må bestille ett datasett om gangen, mens i det nye kan man både bestille flere datasett og gjøre tilpasninger i bestillingen etter behovet til prosjektet. Skjemaet blir dialogbasert, slik at man kan få veiledning og tilbakemeldinger fra rådgiverne ved NSD underveis i bestillingen.
 • Arkiveringsportal 2.0

  Forenklet system for deponering av data som er integrert med NSDs øvrige tjenester og Cristins prosjektkatalog for å unngå dobbeltregistrering. Støtter e-signering av avtaler.
 • Institusjonsportal

  Helhetlig oversikt for institusjonene over data fra deres institusjon: Typer av data, hvilke prosesser de inngår i, antall nedlastinger, publiseringer som har brukt dataene, hvor de er arkivert, registrerte datahåndteringsplaner, meldeskjema, osv.

Leveranse #3 – november 2020

 • Kurateringsplattform

  Digitaliserte rutiner for å forenkle prosessen med kuratering og sørge for at dataene oppfyller FAIR-målene. Vil sørge for at tiden fra data blir deponert til de kan tilgjengeliggjøres blir kortere.
 • Datapreservasjonsplattform

  Langtidslagring av data som bevarer kvaliteten og er FAIR-kompatibel over lang tid (mer enn 10 år).

Leveranse #4 – februar 2021

 • NSD survey arkiv

  Forbedret visningsside for datasamlingene med integrert søk.
 • Bestillingssystem 2.0

  Heldigitalisert selvbetjeningssytem for tilgang til data.
 • Discovery 2.0 (søketjeneste for data)

  Rask og brukervennlig søketjeneste. Katalogtjeneste for alle dataene hos NSD.
 • Opplæringsportal

 

">

NORDi-prosjektet