Figur som viser tjenestene i NORDi

NORDi-prosjektet

NSD utvikler løsninger for å gjøre det enklere å dele forskningsdata:

  • administrasjon og ledelse får kontinuerlig oversikt over institusjonens forskningsdata og hjelp til å oppfylle aktuelle krav og føringer
  • forskerne får et verktøy som hjelper dem å håndtere dataene i tråd med institusjonens datapolicy

NORDi er et prosjekt finansiert av Forskningsrådets infrastruktursatsning. Målet er å gi sektoren bedre tjenester for håndtering og tilgjengeliggjøring av forskningsdata.

Fase 2 ble satt i gang i juni 2019, etter en periode med restrukturering av prosjektet. Nye sentrale føringer ligger i bunn, som EUs FAIR-rapport «Turning FAIR into Reality» og Kunnskapsdepartementets «Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata.» Prosjektet har varighet

NORDi fase 2 har varighet fra juni 2019–februar 2021. I prosjektperioden skal NSD utvikle og lansere flere tekniske og faglige tjenester.

Et integrert tjenestetilbud der forskerne og institusjonene unngår dobbeltregistrering

Målet med prosjektet er å gjøre NSDs tjenester til et enda bedre verktøy for forskerne og institusjonene i arbeidet med å håndtere forskningsdata, og møte kravene til tilgjengeliggjøring og deling.

Sentralt i dette står blant annet:

  1. Lansering av en Data Policy Manager - et verktøy som lar institusjonene, i tråd med EUs anbefalinger, utvikle maskinlesbare institusjonspolicies for håndtering av forskningsdata.
  2. Utvikling av NSDs datahåndteringsverktøy (DMP) slik at det blir integrert med institusjonens policy, slik den er beskrevet i Data Policy Manager. Verktøyet hjelper forskeren å ta stilling til og beskrive alle nødvendige sider rundt håndtering av forskningsdata, og får samtidig veiledning på de ulike stegene.
  3. Etablering av et system der institusjonene får helhetlig og kontinuerlig oversikt over håndtering av forskningsdata fra deres institusjon: Typer av data, hvor data befinner seg i den «varme» prosjektfasen, hvor dataene blir arkivert, datasiteringer, registrerte datahåndteringsplaner, meldeskjema, osv.

Noen av tjenestene vil være gratis å bruke, mens det vil bli utviklet betalingsmodeller for andre tjenester, som DMP 2.0, Data Policy Manager og DMP-arkiv for institusjonene.

Les mer om leveranser her.