Figur som viser tjenestene i NORDi

NORDi

NSD utvikler løsninger for å hjelpe institusjonene med å fylle krav og føringer til forskningsdata:

  • administrasjon og ledelse får full oversikt og kontroll over institusjonens forskningsdata
  • forskerne får et verktøy som hjelper dem å håndtere dataene i tråd med institusjonens datapolicy

Gjennom NORDi-prosjektet (Norwegian Open Reserach Data Infrastructure) fikk NSD i 2015 innvilget midler fra Forskningsrådet til å fornye våre infrastrukturtjenester for arkivering og tilgjengeliggjøring av forskningsdata.

Fase 2 settes nå i gang etter en periode med restrukturering av prosjektet. Nye sentrale føringer ligger i bunn, som EUs FAIR-rapport «Turning FAIR into Reality» og Kunnskapsdepartementets «Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata.»

NORDi fase 2 har varighet fra juni 2019–februar 2021.

Et integrert tjenestetilbud der forskerne og institusjonene unngår dobbeltregistrering

Målet med prosjektet er å gjøre NSDs tjenester til et enda bedre verktøy for forskerne og institusjonene i arbeidet med å håndtere forskningsdata, og møte kravene til tilgjengeligjøring og deling.

Sentralt i dette står blant annet:

  1. Lansering av en Data Policy Manager - et verktøy som lar institusjonene, i tråd med EUs anbefalinger, utvikle maskinlesbare institusjonspolicies for håndtering av forskningsdata.
  2. Utvikling av NSDs DMP (datahåndteringsverktøy) slik at det blir integrert med institusjonens policy, slik den er beskrevet i Data Policy Manager. Verktøyet hjelper forskeren å ta stilling til og beskrive alle nødvendige sider rundt håndtering av forskningsdata, og får samtidig veiledning på de ulike stegene.
  3. Etablering av en institusjonsportal, der institusjonene får en helhetlig oversikt over håndtering av forskningsdata fra deres institusjon: Typer av data, hvor data befinner seg i den «varme» prosjektfasen, hvor dataene blir arkivert, datasiteringer, registrerte datahåndteringsplaner, meldeskjema, osv.

Noen av tjenestene som blir utviklet vil være gratis å bruke. Andre tjenester, som DMP 2.0, Data Policy Manager og DMP-arkivet for institusjonene, vil det bli utviklet betalingsmodeller for.