5 tips for god datahåndtering

Tips 1: Begynn på planen din så tidlig om mulig

Opprett og begynn på planen din så tidlig som mulig, gjerne før prosjektet starter. En datahåndteringsplan skal være et levende dokument; planen skal videreutvikles etter hvert som prosjektet skrider frem.

Tips 2: Sjekk hvilken hjelp du kan få fra egen institusjon

Mange institusjoner har egne retningslinjer for håndtering, lagring og arkivering av forskningsdata, og flere tilbyr også støtte og hjelp til å fylle ut en datahåndteringsplan. Sjekk hvilke hjelpemidler som er tilgjengelige hos administrasjon og bibliotek ved din institusjon.

Tips 3: Lag en plan du vil ha nytte av

En datahåndteringsplan bør ikke bare være en byråkratisk øvelse, et punkt på listen over oppfylte krav. En gjennomtenkt plan er et dokument som bidrar til å sikre at forskningsdata lagres og brukes sikkert og effektivt gjennom hele prosjektperioden.

Skreddersy planen til ditt spesifikke prosjekt: Ikke stol for mye på informasjon som oppgis i andre datahåndteringsplaner.

Tips 4: Vær konsis - fokuser på data

Lag en plan som er tilpasset prosjektets omfang. En plan bør være så enkel som mulig, men så kompleks som nødvendig.

Fokuser på selve dataene, og ikke inkluder en masse tilleggsinformasjon om forskningen og prosjektet dersom det ikke er nyttig å ha i en DMP.

Tips 5: Vær spesifikk

Vær spesifikk og oppmerksom på hvilke deler av data du viser til gjennom hele planen. Ulike typer data må håndteres på forskjellige måter.

NSDs datahåndteringsplan er tilrettelagt slik at det er mulig å beskrive og vurdere håndtering av ulike datasamlinger («data packages») i et prosjekt.