DMP-oversikt og Data Policy Manager

Datahåndtering handler om alt fra sikker innsamling til hvor data skal arkiveres til slutt. Målet er å sikre gode data, men også å bidra til overordnede politiske mål om gjenbruk og deling av data.

NSD har utviklet to avtalebaserte verktøy for å gi støtte til institusjonene i å håndtere og ha oversikt over deres forskningsdata, og gi en enkel måte for forskerne å følge de retningslinjene som institusjonene har.

Data Policy Manager

Data Policy Manager gjør at institusjonen kan publisere sine retningslinjer for håndtering av forskningsdata på en måte som gjør at retningslinjene i neste omgang kan hentes opp av NSDs datahåndteringsplan til bruk for forskerne.

Planen er interaktiv, og forskeren forholder seg til de delene av retningslinjene som er relevante for dataene som skal samles inn. Hensikten er at det skal være enkelt for forskerne å følge institusjonens retningslinjer, og at institusjonene skal kunne være trygge på at retningslinjene følges.

DMP-oversikt

DMP-oversikten gir oversikt over alle planene som er utfylt ved hjelp av NSDs verktøy. Logikken er ikke ulik den som følger NSDs meldeskjema for personopplysninger, hvor forskeren fyller ut et digitalt skjema basert på opplysninger om prosjektet, og institusjonen får oversikt gjennom Meldingsarkivet.

Ansvarlige ved institusjonen får blant annet se tittel på prosjektet, om prosjektet følger institusjonens retningslinjer, og om prosjektet har planlagt å arkivere dataene.

To pakkeløsninger

NSDs verktøy henger sammen og tilbys som pakkeløsning. Verktøyene skal være til støtte for forskerne og institusjonene i deres daglige arbeid, samtidig som de skal bidra til å oppfylle mål om at forskningsdata skal være FAIR: Findable, Accessible, Interoperable, Reusable.

Grunnpakke: Data Policy Manager og DMP-oversikt

Plusspakke: Data Policy Manager og DMP-oversikt, og i tillegg kursing. Her får institusjonen inkludert to heldagskurs (om datahåndtering og personvern) og fire halvdagskurs (om datahåndtering og FAIR-prinsippene) per år.

Ta kontakt for å få en demonstrasjon av verktøyene, eller for å inngå en avtale: dmp@nsd.no