Datahåndteringsplan

En datahåndteringsplan er et dokument som beskriver hvordan forskningsdataene skal håndteres fra start til slutt. Planen skal sikre god og trygg håndtering av data gjennom forskningsprosessen, og at data lever videre og kan gjenbrukes etter at prosjektet er ferdig.

I en datahåndteringsplan (engelsk Data Management Plan, DMP) beskriver vi

  • hvem som er ansvarlig for å ta vare på dataene under og etter prosjektet, og hvilke ressurser som trengs?
  • hvordan sikre at dataene er godt organisert og tilstrekkelig dokumentert
  • hvor stort volum og hvilken type datasett vil genereres/brukes?
  • hvordan sørge for at dataene er etisk og juridisk kompatible
  • hvor skal data lagres og sikres i løpet av prosjektets levetid
  • hvordan bevare og tilgjengeliggjøre data for andre på lang sikt

God datahåndtering vil

  • gi mer tilgjengelige forskningsdata av høy kvalitet
  • gi mulighet for etterprøving av forskning
  • oppfylle kravene til de som finansierer publisering av forskning

5 tips for god datahåndtering =>