Verktøy for datahåndtering

Kravene som stilles til god håndtering av forskningsdata er økende, og det overordnede målet er bedre data og mer gjenbruk. Men hvordan kan forskerne og institusjonene håndtere dette på en god måte? NSD har utviklet tre verktøy som sparer tid og skaper trygghet.

Datahåndteringsplan

  • Interaktiv og enkel å bruke
  • Fritt tilgjengelig for alle forskere på alle nivå
  • Kan deles med kolleger
  • Dekker krav fra EU, Forskningsrådet og Science Europe

Data Policy Manager og DMP-oversikt

  • Avtalebasert verktøy for administrasjon og ledelse
  • Integrerer institusjonens retningslinjer i datahåndteringsplanen
  • Gir oversikt over planer som er opprettet med NSDs verktøy

5 tips for god datahåndtering =>