Verdistudier

Europeiske verdiundersøkelser

De europeiske verdiundersøkelsene er et omfattende komparativt og longitudinelt survey-basert forskningsprogram satt igang for å studere hvilke grunnleggende verdier og holdninger man finner hos befolkningen i landene i Europa, og hvilken utvikling og endringstrekk man kan påvise i slike verdi- og holdningsmønstre. Programmet ble satt i gang av "The European Value Systems Study Group (EVSSG)" på slutten av 1970-tallet, på den tiden var dette en uformell gruppe av akademikere. Etter hvert har dette utviklet seg mot en mye fastere organisasjonsform, nå blir datainnsamlingen styrt av en gruppe (stiftelse) med fast sekretariat og klare prosedyrer for datainnsamling. Stiftelsen benytter navnet "European Values Study (EVS)".

Les mer på European Values Study's hjemmeside

Data fra EVS er enklest tilgjengelig fra GESIS

 

Verdens verdiundersøkelser

Verdens verdiundersøkelser er et verdensomspennende samarbeid om å studere sosio-kulturell og politisk endring. Prosjektet samler komparative data om holdnings- og verdi-systemer hos folk i hele verden.

World Values Survey har foreløpig gjennomført seks runder:

WVS og EVS planlegger nå (2017/18) en felles ny runde med datainnsamling. Les mer på World Value Survey's hjemmeside.

Global Barometer Surveys

Global Barometer Surveys er et paraply-begrep som refererer til et program for surveydatainnsamling i ulike områder: