Ungdom og historie

Ungdom og historie er et prosjekt som samlet komparative data for mange land for å kunne studere ulikheter i kunnskap om historien, i holdninger og oppfatninger av historiske hendelser og i interessen for historiefaget. Prosjektet var et samarbeid mellom historikere, samfunnsvitere og psykologer. Prosjektet ble startet fra Norge og Tyskland i 1991, av Magne Angvik ved Høgskolen i Bergen og Bodo von Borries fra Universitetet i Hamburg. Størstedelen av datainnsamlingsarbeidet ble gjennomført i de fleste landene våren 1995.

Datamaterialet består av intervjudata for mer enn 30.000 elever i alderen 14-15 år, samt 1.200 lærere, fra en rekke europeiske land: Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Estland, Lithauen, Russland, Ukraina, Polen, Ungarn, Tsjekkia, Slovenia, Kroatia, Bulgaria, Hellas, Tyrkia, Palistina, Israel, Portugal, Spania, Italia, Syd-Tirol (Italia), Tyskland, Flandern (Belgia), England, Wales, Skottland og Frankrike. Hvert land er representert med et utvalg på om lag 1.000-1.200 elever.

Tema som er dekket i undersøkelsen: