Den nye portalen under konstruksjon

Den nye Kirkedatabasen er for tiden under konstruksjon og kvalitetssikring. Portalen er åpen og data fritt tilgjengelig. Vi ber brukerne være oppmerksomme på den tilgjengelige dokumentasjonen og særlig Nøkkeltallsdokumentasjonen for tidsserietabellene.

Denne nettsiden vil i tiden fremover gjennomgå ytterligere forandringer og fortløpende utvides.

Blant elementene som skal implementeres er: