Sysselsetting og finansiering (1988-1995)

SYSFIN omfatter alle foretak som har fått tilsagn om lån eller tilskudd i perioden (1988-1995). Registeret gir oversikt over hva foretakene totalt har mottatt i form av lån og tilskudd fra SND, andre offentlige instanser og fra private kredittinstitusjoner. Dessuten inneholder registeret beregninger over vekst i sysselsetting som følge av mottatt støtte. Tilsvarende data for senere år er også tilgjengelig i modifisert format da er de inkludert i engasjementdata. Oppgi tabell- og feltreferanse ved bestilling av data.

SYSFIN

Sysselsettings- og finansieringsdata / tabellreferanse: sysf88_90, sysf91_93, sysf94_95