Regnskapsregisteret (1981-1995)

Registeret inneholder årsregnskap for alle foretak hvor SND er engasjert med lån eller garantier. Regnskapene omfatter 5000-7000 foretak pr. år for perioden 1981-1995. Registeret inneholder også endel tilleggstall for analyseformål. Opplysningene er organisert i seks filtyper pr. år.


Faktatabeller

Selskapsform / tabellreferanse:    DOK_V7 / tidsperiode:    1981 - 1995

Kode: KODE
Selskapsform entall: SELSKAPSFORM_ENTALL
Selskapsform flertall: selskapsform_flertall
Kommentar: Kommentar


Balanseregnskap

Aksjeselskap / tabellreferanse: ASBAL[årstall] / tidsperiode:    1981 - 1995

Personlige selskap / tabellreferanse: PSBAL[årstall] / tidsperiode: 1981 - 1995


Resultatregnskap

Aksjeselskap / tabellreferanse: ASRES[årstall] / tidsperiode: 1981 - 1995

Personlige selskap / tabellreferanse:    PSRES[årstall] / tidsperiode:    1981 - 1995


Tilleggsopplysninger

Aksje- og personlige selskap - Tilleggsopplysninger / tabellreferanse:    TIL[årstall]