Folketellingsdata 1960 - 1990

Folketellingsdatabanken er et 8,33% utvalg av Statistisk sentralbyrås bearbeidede utgaver av Folke-og boligtellingene i 1960, 1970, 1980 og 1990. Utvalget er gjort slik at personer som har fylt ut personskjema i 1990 er utgangspunktet for individene i Folketellingsdatabanken. I de mest folkerike kommunene er alle som har svart på personskjemaet inkludert, og i de minst folkerike kommunene (under 6000 innbyggere) hvor alle har svart, er det trukket et utvalg på 8,33%. Dataene er bearbeidet av Statistisk sentralbyrå slik at de skal være mest mulig sammenlignbare over tid.

I tillegg til at 1990-tellingen var en utvalgstelling, gjør personvernhensyn og mengden av data det hensiktsmessig å operere med et anonymisert utvalg på 8,33% av hele befolkningen. I den grad det er frafall mellom de enkelte tellingene, er det blitt trukket erstatninger. Utvalget er gjort slik at det er tatt hensyn til endringene i folketallet.

Utgangspunktet for Folketellingsdatabanken er opplysningene fra person- og boligskjemaene i de respektive tellingene og er supplert med registeropplysninger i 1970, 1980 og 1990. Nedenfor gis en oversikt over sentrale variable som er med i minst to tellinger. Det er lagt inn mulighet til å trekke tilfeldige utvalg på grunnlag av 8,33%-utvalget.

Det er også mulig å trekke utvalg på grunnlag av variablene kjønn, alder, utdanning, yrke, næring, bosted.

Variable i Folketellingsbanken
Person 1960 1970 1980 1990
Fødselsår
Kjønn
Fødested  
Sivilstatus
Trossamfunn  
Bosted (handelsdistrikt)
Utdanning
Viktigste kilde til livsopphold
Yrke
Yrkesstatus
Næring
Inntekt  
Ekteskap 1960 1970 1980 1990
Ekteskapsår  
Barnetall (for kvinner)  
Ektefelle 1960 1970 1980 1990
Personkjennetgn for ektefelle  
Mannlig omsorgsperson 1960 1970 1980 1990
Personkjennetegn for omsorgspersonen  
Kvinnelig omsorgsperson 1960 1970 1980 1990
Personkjennetegn for omsorgspersonen  
Familie 1960 1970 1980 1990
Familietype
Antall hjemmeværende barn
Alder yngste hjemmeværende barn
Familieinntekt  
Hushold 1960 1970 1980 1990
Husholdningstype    
Antall personer i husholdningen
Antall inntektstakere
Husholdningsinntekt  
Leilighet 1960 1970 1980 1990
Kjøkken
Antall rom
Bad, WC, innlagt vann
Telefon    
Disponerer bil    
Eie-/leieforhold
Hus 1960 1970 1980 1990
Hustype
Antall etasjer    
Antall leiligheter  
Byggeår  
Vannforsyning    
Antall personer bosatt