NTNU-professor skal lede arbeid med ESS-modul | NSD - Norsk senter for forskningsdata

NTNU-professor skal lede arbeid med ESS-modul

Terje Eikemo (Foto: Elin Iversen / NTNU)

Foto: Elin Iversen / NTNU

«Social inequalities in health and their determinants» er valgt ut som en av to rundespesifikke moduler for runde 11 av European Social Survey (ESS). Terje Eikemo, professor ved NTNU, har ledet arbeidet med søknaden.

European Social Survey (ESS) er en stor, europeisk intervjuundersøkelse med over 150 000 registrerte brukere. Undersøkelsen kartlegger europeeres holdninger, levekår, identitet og politisk interesse.

Intervjuundersøkelsene blir gjennomført annethvert år, og i hver runde blir europeiske forskere invitert til å sende forslag til ulike temamoduler. Forskergruppen skal være internasjonal og bestå av forskere fra minst tre ulike land.

Det vitenskapelige styret for (ESS) har nå bestemt hvilke to spesifikke moduler som skal inkluderes i neste runde med intervjuer av europeiske innbyggere. De to modulene er:

  • “Social inequalities in health and their determinants”, ledet av Terje Eikemo, professor ved NTNU og leder for forskningssenteret CHAIN (Centre for Global Health Inequaltites Research).
  • “Gender in Contemporary Europe: Rethinking Equality and the Backlash”, ledet av Susan Banducci, professor ved University of Exeter.

Les mer om modulene og se søknadene her >>

En ny og en gjentakende modul

Modulen om sosial ulikhet i helse ble også gjennomført i ESS runde 7 (2014). Også den gang var det en forskergruppe ledet av Eikemo som foreslo og arbeidet med modulen.

Helsemodulen har vært populær og resultert i mange publikasjoner. Etter forrige runde publiserte ESS en såkalt Topline Results-rapport om resultater fra helsemodulen.

Modulen som undersøker holdninger til kjønn blir gjennomført for første gang.

Forskergruppen fremhever i søknaden at selv om tiår med innsats ha ført til framgang for likestilling, vil mange hevde at likestilling fortsatt er utenfor rekkevidde. I tillegg er flere tilsynelatende motgående krefter i samfunnet, og dette gjør det aktuelt å undersøke samtidsholdninger om kjønn og likestilling, sexisme, kjønnsbasert diskriminering og politiske svar.

Åpen tilgang til komparative data av høy kvalitet

ESS ble startet opp i 2002, og tilbyr åpen tilgang til komparative data av høy kvalitet. Intervjuundersøkelsen består av 6 kjernemoduler (spørsmål som blir stilt hver gang) og 2 rundespesifikke moduler (spørsmål om spesifikke tema som blir valgt ut etter forslag).

Undersøkelsen baserer seg på metodologiske standarder som sannsynlighetsutvalg, omfattende prosedyrer for å oppnå høye responsrater, for oversettelse av skjema, opplæring av intervjuere og gode og harmoniserte datadefinisjoner.

Datainnsamlingen skjer gjennom personlige intervju og varer i omkring en time. Bak feltarbeidet i de ulike landene står nasjonale team av akademikere, som oppfyller strenge krav til kompetanse og gjennomføringsevne.

NSD har siden oppstarten vært dataarkiv for ESS, og står bak undersøkelsene sammen med syv andre surveyfaglige miljøer gjennom medlemskap i ESS Core Scientific Team. I tillegg er NSD ansvarlig for kuratering, formidling og arkivering av dataene.

Få tilgang til data og les mer på europeansocialsurvey.org >>
 

Sist endret: 18/09/20 FØLG OSS  

Andre artikler

Kontakt

Marianne Mathiesen
Marianne.Mathiesen@nsd.no

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)