ESS-data fra flere land er publisert | NSD - Norsk senter for forskningsdata

ESS-data fra flere land er publisert

Graf fra ESS - Tillit til politiet vs tillit til folk generelt

Data og dokumentasjon for åtte nye land i den niende runden av European Social Survey (ESS) er nå publisert. Resultatene fra intervjuundersøkelser i 27 europeiske land er dermed fritt tilgjengelig for analyse og nedlasting.

I oktober 2019 kom første utgave av ESS runde 9, som er gjennomført i perioden 2018–19. En ny versjon med ytterligere åtte land er nå publisert.

Datasettet er oppdatert med svar fra respondenter i Kroatia, Latvia, Litauen, Montenegro, Portugal, Slovakia, Spania og Sverige.

Den første utgivelsen inkluderte data fra Belgia, Bulgaria, Estland, Finland, Frankrike, Irland, Italia, Kypros, Nederland, Norge, Serbia, Slovenia, Sveits, Storbritannia, Tyskland, Tsjekkia, Ungarn, Polen og Østerrike.

Den integrerte ESS9-filen inneholder dermed sammenlignbare data for 27 europeiske land.

Dataene er åpent tilgjengelig fra europeansocialsurvey.org >>

Om ESS

  • European Social Survey (ESS) er en stor, europeisk intervjuundersøkelse som annethvert år kartlegger europeeres holdninger og verdier. Siden 2002 har ESS samlet inn sammenlignbare data fra over 30 europeiske land.
  • ESS blir gjerne referert til som gullstandarden for komparative intervjuundersøkelser, og vant nylig pris for beste datasett i sammenliknende politikk da den ble tildelt Lijphart/ Przeworski/ Verba (LPA) Dataset Award  for 2020.
  • NSD er dataarkiv for ESS, og er gjennom medlemskap i ESS Core Scientific Team ansvarlig for gjennomføring av undersøkelsene sammen med seks andre surveyfaglige miljøer i Europa. NSD er også ansvarlig for kuratering, formidling og arkivering av dataene, og for nettsiden til ESS. 

Sist endret: 16/06/20 FØLG OSS  

Andre artikler

Kontakt

Marianne Mathiesen
Marianne.Mathiesen@nsd.no

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)