Vigdis Kvalheim ansatt som direktør ved NSD | NSD - Norsk senter for forskningsdata

Vigdis Kvalheim ansatt som direktør ved NSD

Vigdis Kvalheim (c) NSD

Styret ved NSD – Norsk senter for forskningsdata har tilbudt konstituert direktør ved NSD, Vigdis Kvalheim, stilling som administrerende direktør i et åremål på 3 år. Kvalheim har takket ja til tilbudet, som gjelder fra 1. mai 2020.

– Vi er veldig glade for at Kvalheim har takket ja til dette tilbudet og er svært tilfreds med den innsatsen hun har lagt ned som konstituert direktør siden august 2018. Hun har den faglige- og administrative lederkompetansen NSD trenger, og hun evner å sette en tydelig kurs for NSD i en periode med usikkerhet for organisasjonen, sier NSDs styreleder Petter Aasen.

NSD er et statlig eid aksjeselskap under Kunnskapsdepartementet (KD). NSDs organisasjons- og tilknytningsform er under vurdering, som ledd i KDs arbeid med organisering av sektoren.

En arbeidsgruppe leverte en rapport med anbefalinger om endringer i mai 2019, og en påfølgende høring ble gjennomført høsten samme år. Styret forventer en avklaring fra KD i løpet av høsten 2020.

Kvalheim ble konstituert som direktør ved NSD 15. august 2018, i en midlertidig stilling for en periode på to år da tidligere administrerende direktør, Bjørn Henrichsen, gikk av med pensjon.

I styremøtet 2. april 2020 vedtok NSDs styre å tilby Kvalheim stilling som administrerende direktør i et åremål på tre år.

– NSD får med dette en tydelig ledelse med et klart mandat for å gi organisasjonen stabilitet, forutsigbarhet og en klar retning i det videre utviklingsarbeidet, sier Aasen.

 

 

Sist endret: 05/05/20 FØLG OSS  

Andre artikler

Kontakt

Marianne Mathiesen
Marianne.Mathiesen@nsd.no

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)