Nye verktøy for datahåndtering | NSD - Norsk senter for forskningsdata

Nye verktøy for datahåndtering

Illustrasjon: Datahåndteringsverktøy (C) NSD

Kravene som stilles til god håndtering av forskningsdata er økende, og det overordnede målet er bedre data og mer gjenbruk. Men hvordan kan forskerne og institusjonene håndtere dette på en god måte? NSD har utviklet tre verktøy som sparer tid og gir trygghet.

I tråd med økende oppmerksomhet på verdien av gjenbruk og krav til kvaliteten på forskningsdata, har det blitt mer og mer vanlig at Forskningsrådet stiller krav om datahåndteringsplan for å innvilge støtte til forskningsprosjekt.  

Norske forskningsinstitusjoner har også intensivert arbeidet med å utforme egne retningslinjer for håndtering og deling av forskningsdata, og med å ha oversikt over data som er samlet inn til forskningsprosjekt som institusjonen er ansvarlig for.

Tilpassede datahåndteringsplaner for institusjonen

NSD har tilbudt datahåndteringsplan (også kjent som DHP, eller engelsk DMP) til forskere siden 2016, og nylig ble denne lansert i en oppgradert utgave

– Nå er vi også klare med to nye verktøy som sparer tid og skaper trygghet for forskerne og institusjonene de tilhører, en DMP-oversikt og en Data Policy Manager, forteller Katrine U. Segadal, leder for seksjon for forskningsdata ved NSD.

Data Policy Manager gjør at institusjonen kan publisere sine retningslinjer for håndtering av forskningsdata på en måte som gjør at retningslinjene i neste omgang kan hentes opp av NSDs datahåndteringsplan.

Forskeren på sin side forholder seg til de delene av retningslinjene som er relevante for dataene han eller hun skal samle inn.

– Poenget er at det skal være enkelt for forskerne å følge institusjonens retningslinjer, og at institusjonene skal kunne være trygge på at retningslinjene følges, utdyper Segadal. 

Se mer informasjon og kontakt oss her >>

Gode data gir bedre forutsetninger for gjenbruk

DMP-oversikten, eller datahåndteringsplanoversikten om man foretrekker et norsk, men litt lenger ord, gir oversikt over alle planene som er utfylt ved hjelp av NSDs verktøy.

– Logikken er ikke ulik den som følger NSDs meldeskjema for personopplysninger, hvor forskeren fyller ut et digitalt skjema basert på opplysninger om prosjektet, og institusjonen får oversikt gjennom Meldingsarkivet, forklarer Segadal.

DMP-oversikten er dynamisk og viser alle datahåndteringsplaner som er opprettet med NSDs verktøy. Ansvarlige ved institusjonen får blant annet se tittel på prosjektet, om prosjektet følger institusjonens retningslinjer, og om prosjektet har planlagt å arkivere dataene. (vise eksempel)

Et annet sentralt poeng er nettopp arkivering, deling og gjenbruk av data. Hvis data skal være gjenbrukbare og kunne klare å fylle FAIR-prinsippene for forskningsdata (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), må man ha en god plan for håndteringen hele veien.

– Det handler om alt fra sikker innsamling til hvor data skal arkiveres til slutt. Verktøyene skal være til støtte for forskerne og institusjonene i deres daglige arbeid, men de skal også bidra til å oppfylle overordnete politiske mål om deling av data, understreker Segadal.

To pakkeløsninger for institusjonene

Tilgang til DMP-oversikt og Data Policy Manager tilbys institusjonene som betalingsløsning, mens DMP-verktøyet er fritt tilgjengelig for alle forskere, innen alle fagfelt og på alle nivåer.

NSD tilbyr to pakkeløsninger som institusjonene kan inngå avtale om:

  • Grunnpakke: Data Policy Manager og DMP-oversikt
  • Plusspakke: Data Policy Manager og DMP-oversikt, og i tillegg kursing. Her får institusjonen inkludert to heldagskurs (om datahåndtering og personvern) og fire halvdagskurs (om datahåndtering og FAIR-prinsippene) per år.

Se mer informasjon og kontakt oss her >>

Arkivering er viktig for gjenbruk

Vigdis N. Kvalheim, administrerende direktør ved NSD, er glad for å kunne tilby disse verktøyene til institusjonene, og håper de kan være til nytte i arbeidet for å få bedre håndtering av og kvalitet på data. 

– Vi tror at dette også bidrar positivt til arkivering og gjenbruk av data, både ved at dataene har høyere kvalitet, og at flere blir bevisst verdien av å arkivere data i sertifiserte forskningsdataarkiv som NSD, sier hun. 

NSD er et nasjonalt arkiv for forskningsdata, med særlig vekt på humaniora, samfunnsvitenskap, medisin og helsefag. NSD skal sørge for at verdifulle forskningsdata blir tatt vare på for ettertiden, og har siden 2014 hatt avtale om arkivering av forskningsdata på vegne av Arkivverket.

– Også data som krever en form for tilgangsstyring kan gjenbrukes, men da må de komme til oss, slik at vi kan sørge for kuratering i tråd med internasjonale standarder, understreker Kvalheim.
 

Sist endret: 28/04/20 FØLG OSS  

Andre artikler

Kontakt

Marianne Mathiesen
Marianne.Mathiesen@nsd.no

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)