Stort påfyll av variabler til microdata.no | NSD - Norsk senter for forskningsdata

Stort påfyll av variabler til microdata.no

Illustrasjon: Hus med familie (c) NSD

Da microdata.no ble lansert i mai 2018, var det en liten revolusjon hva gjelder tilgang til SSB-data for forskningsformål. NSD og SSB har et pågående arbeid med å oppgradere og utvide tjenesten, og nå er 44 nye variabler om boforhold, husholdninger og familier inkludert.

Gjennom forskningstjenesten microdata.no får forskere og studenter umiddelbar og selvbetjent tilgang til mikrodata fra SSB uten å søke.

I starten av april ble variabellisten utvidet fra 151 til 195. De nye variablene inkluderer 36 variabler om boforhold og husholdninger, og i tillegg kommer 8 nye variabler om familier. Opplysningene er oppdaterte frem til 2018/2019.

Gir flere forskningsmuligheter

Frem til nå har microdata.no gitt mulighet for å jobbe med data på familie- og husholdningsnivå ved hjelp av såkalte familie- og husholdnings-identitetsnumre tilknyttet hvert enkelt individ.

Med de nye variablene blir bruksområdet kraftig utvidet, og en har nå langt flere familie- og husholdningsopplysninger tilgjengelig for analyser. Blant disse er nye variabler for bosted.

Ved å bruke variabel som viser faktisk bostedskommune, vil studenter nå bli angitt med riktig bosted. En utfordring ved denne gruppen er at disse personene ofte bor i en annen kommune enn den registrerte. Slike tilfeller kan nå avdekkes gjennom flere typer bostedsopplysninger. Opplysningen om faktisk bosted foreligger imidlertid kun fra 2014 og fremover, og måles per 1/1 hvert år (tverrsnittsopplysning).

De nye variablene om boforhold gjør det mulig å forske på sammenhenger mellom bosituasjoner og økonomiske/jobbmessige/trygdemessige forhold. Videre kan en analysere og lage statistikk over demografiske sammensetninger fordelt på ulike typer boenheter.

Boforholdsvariablene inkluderer opplysninger om blant annet boligareal, antall rom, byggeår, boligtype, antall etasjer, boligens etasjeplassering (hvis aktuelt), heis i bygningen, og om boligen er trangbodd. Kombinert med opplysning om bosted, kan en også geografisk plassere boenheter.

Klikk her for lenke til komplett oversikt over de nye variablene >>

Utvikler neste versjon av microdata.no

Variabelutvidelsen er en del av NSDs og SSBs samarbeid om å utvikle neste versjon av microdata.no. Totalt er det planer om å utvide variabeltilfanget til over 1000 variabler i løpet av Microdata 2.0-prosjektet.

2.0-versjonen vil også utvide datatilgangen til kilder utenfor SSB, i første omgang fra Kreftregisteret som er pilotpartner i prosjektet. DBH-data fra NSD vil også bli inkludert.

Det vil også bli mulig for forskere å laste opp egne data og koble dem med andre data på plattformen. Funksjonaliteten vil også bli bygd ut, og all utvikling vil skje i samarbeid med brukerne.

Utviklingsprosjektet går over fire år med løpende lanseringer av nye data og ny funksjonalitet i hele perioden. Finansieringen kommer fra NFRs infrastrukturprogram og egenfinansiering fra SSB og NSD.

Gratis å bruke ut 2020

Det arbeides med å utvikle en betalingsmodell for tilgang til microdata.no, men tidligere i år kom nyheten om at tjenesten forblir gratis ut 2020.

Tilgang til microdata.no skjer gjennom institusjonsavtaler. Du kan lese mer om hvordan du får tilgang her >>
 

Sist endret: 19/04/20 FØLG OSS  

Andre artikler

Kontakt

Marianne Mathiesen
Marianne.Mathiesen@nsd.no

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)