Tips til gjennomføring av forskningsprosjekt under koronautbruddet | NSD - Norsk senter for forskningsdata

Tips til gjennomføring av forskningsprosjekt under koronautbruddet

Illustrasjon: Personvern og korona

På grunn av det pågående koronautbruddet er det mange som ikke kan gjennomføre datainnsamlingen sin ansikt-til-ansikt, slik som planlagt. Her er noen tips til hvordan prosjekt kan gjennomføres likevel:

NB. Vi minner om at du alltid skal forholde deg til din institusjon sine retningslinjer for behandling av personopplysninger. Studenter skal avklare med veileder eller emneansvarlig.

Det er opp til institusjonene å ha overordnede databehandleravtaler med de databehandlerne de bruker ved sin institusjon.

Gjennomføring ved hjelp av digitale plattformer

I prosjekt der personvernulempen er lav* kan man gjennomføre f.eks. intervju ved hjelp av digitale plattformer. Den digitale plattformen vil i så tilfelle regnes som en databehandler. Ved bruk av Zoom bør man benytte institusjonens konto.

Intervju over telefon

Intervju over telefon kan også være en god løsning, spesielt hvis personvernulempen er høyere (for eksempel hvis det skal registreres særlige kategorier av personopplysninger). Telefonleverandør regnes ikke som databehandler.

Bruk av epost til datainnsamling eller deling av data

Vi anbefaler at institusjonen sin epostkonto brukes fremfor privat epost. Hvis det registreres særlige kategorier av personopplysninger må epostene krypteres.

Sett en romslig prosjektperiode

Vi anbefaler at dere oppgir en romslig prosjektperiode for å ta høyde for eventuelle utsettelser. I informasjonen til deltakerne vil vi anbefale at du oppgir en omtrentlig prosjektperiode, for eksempel måned og årstall, fremfor eksakt dato.

Innhenting og dokumentering av samtykke

Samtykke kan innhentes og dokumenteres for eksempel gjennom lydopptak, epost, eller bruk av BankID. For spørreskjemaundersøkelser kan samtykke innhentes ved å huke av i en egen boks for samtykke før man kommer til selve spørreskjemaet. Du kan lese mer om innhenting av samtykke her.

Endringer i pågående prosjekt

Dersom du skal gjøre endringer i pågående prosjekt kan du lese hvordan du kan forholde deg til endringsmeldinger her.

*Lav personvernulempe

Prosjekter kan vurderes å ha lav personvernulempe dersom:

  • Utvalget ikke inkluderer sårbare grupper (deriblant barn)
  • Det ikke blir registrert særlige kategorier av personopplysninger (tidligere kalt sensitive opplysninger)
  • Det ikke blir registrert personopplysninger om straffedommer og lovovertredelser
  • Varigheten/prosjektperioden er kort
  • Behandling av personopplysninger er basert på samtykke
  • Datakilder er intervju, spørreskjema, observasjon, sosiale medier - åpent forum, pedagogiske eller psykologiske målinger eller tester eller annet
     

 

Sist endret: 20/03/20 FØLG OSS  

Andre artikler

Kontakt

NSD personverntjenester
personverntjenester@nsd.no

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)