microdata.no blir gratis ut 2020 | NSD - Norsk senter for forskningsdata

microdata.no blir gratis ut 2020

microdata_oppslag

Gjennom forskningstjenesten microdata.no får forskere og studenter umiddelbar og selvbetjent tilgang til mikrodata fra SSB uten å søke.

– Etter en lovende start med gode tilbakemeldinger ønsker vi at enda flere skal få anledning til å gjøre seg kjent med microdata.no uten at det skal koste dem noe, sier fagdirektør Ann-Kristin Brændvang hos SSB.

Microdata.no har nå 444 aktive brukere fra 37 institusjoner. Alle breddeuniversitetene og de største forskningsinstituttene har tatt i bruk tjenesten.

Per januar 2020 er det publisert tre fagfellevurderte artikler som bygger på microdata.no, en av dem i nivå 2-tidsskriftet Work, Employment and Society.

Utvidet versjon med data fra flere kilder

NSD og SSB er nå i gang med å utvikle neste versjon av microdata.no.

– 2.0-versjonen vil utvide datatilgangen til kilder utenfor SSB, i første omgang fra Kreftregisteret som er pilotpartner i prosjektet, forteller administrerende direktør i NSD, Vigdis Kvalheim.

Det vil også bli mulig for forskere å laste opp egne data og koble dem med andre data på plattformen. Variabeltilfanget fra SSB og NSD vil bli utvidet fra dagens 142 variabler til over 1 000.

Funksjonaliteten vil også bli bygd ut, og all utvikling vil skje i samarbeid med brukerne.

Lave datakostnader

Grunnlagsinvesteringene i microdata.no blir finansiert av NFR med egenandeler fra NSD og SSB. Selve driften finansieres p.t. av NSD og SSB.

SSB og NSD er i ferd med å utrede den endelige finansieringsmodellen for microdata.no i samarbeid med brukerne. Det er ventet at modellen og prislista vil foreligge i løpet av første halvår 2020, og at forskning som kan bruke microdata.no vil få betydelig lavere datakostnader enn tidligere.

Utviklingsprosjektet går over fire år med løpende lanseringer av nye data og ny funksjonalitet i hele perioden. Finansieringen kommer fra NFRs infrastrukturprogram og en egenandel fra SSB.

Automatisk forlengelse for eksisterende brukere

Institusjoner som allerede abonnerer på microdata.no kan fortsette den kostnadsfrie bruken uten å foreta seg noe.

Dersom institusjonen ikke ber om noe annet, blir alle institusjonsavtaler om gratis bruk av microdata.no automatisk forlenget til 31. desember 2020.

Forskere og studenter som bruker tjenesten får sine tilganger forlenget tilsvarende.

Fakta om microdata.no

  • Forskningstjeneste fra NSD – Norsk senter for forskingsdata og Statistisk sentralbyrå som gir forskere umiddelbar og online tilgang til individdata uten å søke.
  • Brukerne står fritt til å bruke dataene til det prosjektet de vil, og resultatene kan deles uten begrensninger.
  • 142 variabler med persondata om befolkning, utdanning, sysselsetting, inntekt og trygd.
  • Versjon 2 får 1000+ nye variabler, inkludert helsedata, data fra NSDs arkiver, data om virksomheter og mulighet til å laste opp egne data
  • Per februar 2020 har tjenesten 444 brukere fra 37 institusjoner

Publiseringer

  • Ballo, Jannicke Gottschalk: Labour Market Participation for Young People with Disabilities - The impact of Gender and Higher Education. Work, Employment and Society 1-20.
  • Ballo, Jannicke Gottschalk: Microdata.no: Ny teknologi gir forskere umiddelbar tilgang til norske mikrodata. Tidsskrift for samfunnsforskning, 04/2019 (volum 60)
  • Elstad, Jon Ivar og Kristian Heggebø: Et voksende prekariat?  Langvarige tilknytninger til arbeidslivet blant kjernegruppene i arbeidsmarkedet. Søkelys på arbeidslivet, 03/2019 (volum 36)
  • Helset, Peder Grimstad: Innvandra og innfødde nordmenn sin integrasjonelle mobilitet. Masteroppgave i samfunnsøkonomi, UiB 2019

 

Sist endret: 14/02/20 FØLG OSS  

Andre artikler

Kontakt

Marianne Mathiesen
Marianne.Mathiesen@nsd.no

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)