En datahåndteringsplan som faktisk gir hjelp | NSD - Norsk senter for forskningsdata

En datahåndteringsplan som faktisk gir hjelp

Illustrasjon - datahåndtering

NSD har nå lansert en ny og smartere DMP, som er interaktiv og gir veiledning basert på informasjonen du gir. Datahåndteringsplanen er fritt tilgjengelig for alle forskere, på alle nivåer og innen alle fagfelt.

En datahåndteringsplan, eller DMP (Data Management Plan) er et verktøy for håndtering av forskningsdata.

Planen skal hjelpe deg som forsker å gjøre gode valg for alt fra innsamling, bearbeiding og analysering, til lagring, arkivering og deling av dataene. Den bidrar også til en praksis som gir oversikt og forenkler arbeidet med datadokumentasjon, datasikkerhet og deling av forskningsdata.

God planlegging gir gode data

Datainnsamling er en kostbar og tidkrevende affære, og derfor er også interessene for og kravene til gjenbruk av data økende.

Når Forskningsrådet og flere andre aktører krever at forskningsprosjektet har en datahåndteringsplan, er det fordi god planlegging fører til økt kvalitet på dataene.

– Det er både et internasjonalt og nasjonalt mål at mer data skal kunne deles etter prosjektslutt. God kvalitet på dataene øker muligheten for at de kan forstås og gjenbrukes i framtiden, sier Trond Kvamme, spesialrådgiver ved NSD og ekspert på åpne forskningsdata.

Å ta seg denne tiden innledningsvis i prosjektet, er også til hjelp for forskerne senere i prosessen. Datahåndteringsplanen samler relevant informasjon om prosjektet og dataene i prosjektet på ett sted.

– Dette har nok av mange blitt opplevd som en plikt, selv om flere og flere også ser verdien i det. Og nå har vi utviklet et enda bedre verktøy som vi tror forskeren opplever reell støtte i, forteller Katrine Utaaker Segadal, leder ved Seksjon for forskningsdata hos NSD.

Veiledning for å ta kvalifiserte valg

NSDs nye DMP er interaktiv og kan deles med andre prosjektdeltakere. Dermed kan den brukes som et felles verktøy når datainnsamling og bruk skal planlegges. Valgene man må ta stilling til baserer seg på informasjonen du legger inn om dataene.

– Du får veiledning basert på hvilke data du skal samle inn. Dermed kan du ta gode og kvalifiserte valg, samtidig som du slipper du å ta stilling til ting som ikke er relevant for ditt prosjekt, sier Segadal.

DMP-verktøyet er oppdatert med lenker til retningslinjer for håndtering av data ulike fagfelt. Veilederen henter fram de som er aktuelle for prosjektet, basert på informasjonen du legger inn.

Planen er også levende verktøy, og kan oppdateres underveis i forskningsprosessen. Det er også mulig å legge inn informasjon om flere datasamlinger, dersom prosjektet skal benytte seg av ulike datakilder.

Gå til NSDs datahåndteringsplan (DMP) >>

Hvem kan bruke planen?

Verktøyet er laget slik at det skal kunne brukes av alle forskere, på alle nivåer og innenfor alle fagfelt. Planen er også tilgjengelig på engelsk.

NSDs DMP kan også brukes om du skal søke penger til prosjektet ditt, og det er gratis å bruke den.

Planer som er opprettet i den forrige versjonen av NSD Datahåndteringsplan vil fremdeles være tilgjengelige i oversikten over «Mine datahåndteringsplaner», og kan fortsatt redigeres og eksporteres.

Dersom man oppretter en ny plan, vil oppsettet følge den nye og forbedrede versjonen.

Forbedrede funksjoner i NSDs nye DMP:

  • Mulighet for å legge inn informasjon om flere datasamlinger
  • Støtte for å dele inn datasamlinger i klasser ut fra behovet for beskyttelse (konfidensialitetsklassifisering)
  • Veiledere for bruk av datainnsamlingsenheter og for overføring, lagring og arkivering av data.

NSDs DMP er fritt tilgjengelig for alle forskere, på alle nivåer og innen alle fagfelt.

Her kan du logge deg inn og se nærmere på verktøyet

 

Sist endret: 17/01/20 FØLG OSS  

Andre artikler

Kontakt

Marianne Mathiesen
Marianne.Mathiesen@nsd.no

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)