6 tips for å behandle personopplysninger i forskning | NSD - Norsk senter for forskningsdata

6 tips for å behandle personopplysninger i forskning

Illustrasjon av personvern (C) NSD

Skal du sende meldeskjema til NSD, eller har du studenter som skal melde inn prosjekt? Her får du seks tips til best mulig benyttelse av denne tjenesten.

I 2019 kommer NSD til å motta over 9000 meldeskjema fra forskningsprosjekt som skal behandle personopplysninger.

Her er seks tips til forskere og studenter som skal sende meldeskjema:

1. Bruk mal for informasjonsskriv

Informasjonsskrivet til forskningsdeltakerne er en sentral del for å oppfylle kravene i lovverket. Bruker du NSDs mal, er du sikker på at du har dekket de elementene du trenger å ta stilling til, og kan spare tid i vurderingen av prosjektet ditt.

Husk at du må tilpasse informasjonsskrivet til prosjektet ditt.

2. Husk at opplysningene må samsvare

Husk at varigheten på behandlingen av personopplysninger som du oppgir i informasjonsskrivet, må samsvare med det du oppgir i meldeskjemaet.

3. Du kan dele meldeskjemaet

Du kan dele meldeskjemaet med andre prosjektdeltakere. Når du deler gir du også tilgang til meldingsdialogen i skjemaet, og til datahåndteringsplanen og dataarkivering dersom prosjektet har dette.

Det er obligatorisk for studenter å dele meldeskjemaet med veileder.

4. Felles innmelding for bachelorprosjekt

Vi tilbyr felles innmelding for bachelorprosjekt med lav personvernulempe. En emne/fagansvarlig må da påta seg ansvaret som prosjektansvarlig, samt opprette og fylle ut meldeskjemaet.

Les mer om kriteriene for å gjøre dette her.

5. Bruk eksisterende data

NSD har mange datasamlinger der data er åpent tilgjengelig for forskning, og som kanskje kan brukes til å sammenlikne dine data med.

Dersom du har studenter som trenger data, men som ikke har tid til å melde inn prosjektet, kan det også være et godt tips å benytte seg av åpne data.

6. Du kan arkivere data for gjenbruk

Forskningsdata er verdifulle, og det er et nasjonalt og internasjonalt mål å kunne gjenbruke data der dette er mulig. Datamaterialet kan arkiveres til bruk for videre forskning, så lenge deltakerne blir informert om dette.

Godkjente forskningsdataarkiv, som NSD, bistår med å kuratere dataene, tilføre dem metadata og en varig identifikator – slik at dataene kan tilgjengeliggjøres så åpent som mulig, og så lukket som nødvendig.

PS! Har du flere spørsmål?

Lurer du på noe som du ikke fant svar på? Her kan du se de vanligste spørsmålene vi får – og svarene på dem.

 

Sist endret: 18/11/19 FØLG OSS  

Andre artikler

Kontakt

Marianne Mathiesen
Marianne.Mathiesen@nsd.no

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)