Nye data fra European Social Survey (ESS) | NSD - Norsk senter for forskningsdata

Nye data fra European Social Survey (ESS)

Europakart som viser tillit i ulike land

Siden 2002 har ESS samlet inn sammenlignbare data fra over 30 europeiske land. Nå er dataene fra undersøkelsen i 2018 fritt tilgjengelig for nedlasting. Spesifikke tema i denne runden er «Justice and Fairness in Europe» og «Timing of Life».

European Social Survey (ESS) er en stor, europeisk intervjuundersøkelse som annethvert år kartlegger europeeres holdninger og verdier.

Nå er resultater fra den niende runden gjort tilgjengelig, med 19 av de 31 landene som inngår i årets spørreundersøkelse. Resultater fra de øvrige landene som inngår vil bli gjort tilgjengelige i mai 2020.

Sammenlignbare data om holdninger, identitet og politisk interesse

Da ESS ble til, var det for å sikre åpen tilgang til komparative data av høy kvalitet om holdninger, verdier og samfunnsstrukturer for ikke-kommersiell bruk.

Undersøkelsen består av flere kjernemoduler (spørsmål som blir stilt i hver runde) og rundespesifikke moduler (spørsmål om spesifikke tema som blir stilt med ujevne mellomrom).

– Dette er unike data. ESS blir i forskningsmiljøene ofte referert til som gullstandarden for komparative intervjuundersøkelser om holdninger til samfunn og politikk, ikke bare i Europa, men også resten av verden, sier Knut Kalgraff Skjåk, avdelingsdirektør for statistikk og datatjenester ved NSD.

NSD har siden oppstarten vært dataarkiv for ESS, og står bak undersøkelsene sammen med syv andre surveyfaglige miljøer gjennom medlemskap i ESS Core Scientific Team. I tillegg er NSD ansvarlig for kuratering, formidling og arkivering av dataene.

 Få tilgang til og analyser alle dataene her >>

Metode og bruk

ESS har 146 000 registrerte brukere. Brukerne er akademikere og studenter, særlig innen samfunnsfag, men dataene brukes også av media, myndigheter, næringsliv og andre. Så langt er det over 3 900 vitenskapelige publikasjoner som i substansiell grad baserer seg på data fra ESS.

ESS brukerstatistikk - grafikk

ESS-undersøkelsen baserer seg på metodologiske standarder som sannsynlighetsutvalg, ambisiøse mål for responsrate (70 %), strenge prosedyrer for oversettelse av skjema og opplæring av intervjuere og gode og harmoniserte datadefinisjoner.

Datainnsamlingen skjer gjennom personlige intervju og varer i omkring en time. Bak feltarbeidet i de ulike landene står nasjonale team av akademikere, som oppfyller strenge krav til kompetanse og gjennomføringsevne.

– ESS er derfor et unikt internasjonalt prosjekt når det gjelder forankring i de deltakende landene, og prosjektet har bidratt til målet om å fremme og konsolidere stadig bedre metodologi for denne typen undersøkelser, forteller Skjåk.

Vid samfunnsmessig betydning

Totalt har man samlet inn data fra 392 610 respondenter i 36 land over 16 år, og det er investert over en halv milliard kroner i prosjektet.

Den omfattende bruken gjør at ESS-data har vid samfunnsmessig betydning. For eksempel kan data brukes til å vise sammenhenger mellom antall asylsøkere og holdninger til immigrasjon i ulike land, og hvordan slike sammenhenger har utviklet seg over tid.

På nasjonalt nivå kan ESS-data innen helseulikheter, holdninger til klima eller samfunnsinstitusjoner bidra til grunnlag for informerte beslutninger, politiske instrumenter og lovverk.

I Ungarn førte en replikasjonsundersøkelse med ESS-spørsmål blant landets LGBTQI-befolkning, foretatt av arbeids- og sosialdepartementet i 2007, til at denne gruppen ble formelt anerkjent som vanskeligstilt gruppe i 2017.

Organisering og finansiering

Siden 2013 har ESS vært organisert som en europeisk forskningsinfrastruktur, ESS European Research Infrastructure Consortium (ESS ERIC). Den representerer nasjonale myndigheter, og finansieres av medlems- og observatørlandene.

ESS ERIC jobber systematisk med å inkludere flere land. En del land sliter imidlertid med å kunne finansiere feltarbeidet i eget land, og med å kunne bidra til felleskostnadene med å drive infrastrukturen.

Infrastrukturen samarbeider også med ledende spørreundersøkelser i land som Australia, Japan, Sør-Afrika og USA, og med globale organisasjoner innen feltet.

Fakta om European Social Survey

ESS-undersøkelsens hovedmål er å

  • kartlegge og fortolke endringer i politiske holdninger og verdier i Europa over tid, og utforske hvordan disse interagerer med institusjonell endring i Europa
  • fremme og konsolidere stadig bedre målingsmetoder for Europa (og utenfor)
  • utvikle en rekke europeiske sosiale indikatorer, inkludert holdningsindikatorer.

UiB blir fra 2020 nasjonal koordinator for ESS. De overtar ansvaret etter NTNU.

NSD er dataarkiv for ESS, og har ansvar for kuratering, formidling og arkivering av dataene.

Få tilgang til og analyser alle dataene her >>

 

Sist endret: 31/10/19 FØLG OSS  

Andre artikler

Kontakt

Marianne Mathiesen
Marianne.Mathiesen@nsd.no

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)