#nyedata: August og september | NSD - Norsk senter for forskningsdata

#nyedata: August og september

Ungdata - ensomhet

Ungdata, Meningsmålingsarkivet og Arbeidskraftundersøkelsen er blant datasamlingene som NSD har tilgjengeliggjort nye data for i august og september. Alle dataene er åpent tilgjengelige, enten via bestilling eller analysering online.

Ungdata, 2010–2019

 • Innhold: Datasettet består av individdata fra elever i ungdomsskolen og videregående skole, og er samlet inn i norske kommuner i perioden 2010–2019. Undersøkelsen dekker de fleste områder i ungdoms liv, som forhold til foreldre og venner, fritidsaktiviteter, skole, livskvalitet, helse, rus og kriminalitet.
 • Gjennomføring: Ungdata er et tilbud til alle norske kommuner og fylkeskommuner om å gjennomføre spørreundersøkelser blant elever på ungdomsskolen og videregående skole.
 • Eier: NOVA
 • Tilgang: Studenter, undervisning og forsking (ingen landrestriksjoner)
 • Se datasamlingen her.

Reise- og ferieundersøkelsen 3. kvartal 2017

 • Innhold: Hovedformålet med undersøkelsen er å kartlegge nordmenns reisevaner, samt datainnsamling for annen offisiell statistikk. Tema som inngår denne runden er reise- og ferievaner, helse og vaksinering, holdning til innvandrere og alkohol- og nikotinvaner.
 • Undersøkelsen inngår i en serie med data tilbake til 2005. For eldre data anbefales forløperen til denne undersøkelsen «Omnibus – Aktuelle samfunnsspørsmål».
 • Eier: Statistisk sentralbyrå (SSB).
 • Tilgang: Forskning, undervisning og studenter (Norge).
 • Se datasamlingen her.

Nye data i Meningsmålingsarkivet

 • Innhold: Nye spørsmål fra januar, mars, april, mai, juni og august 2018 er publisert.
 • Bidragsytere: TNS Gallup, Respons Analyse, ACNielsen Norge, Opinion og Ipsos MMI.
 • Tilgang: Ikke-kommersielle formål.
 • Se datasamlingen her.

Arbeidskraftundersøkelsen panelfil 3. kvartal 2017–2. kvartal 2019

 • Innhold: Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) har blitt gjennomført kvartalsvis siden 1972. Formålet er å gi informasjon om utviklingen i sysselsetting og arbeidsledighet, og om ulike befolkningsgruppers tilknytning til arbeidsmarkedet.
 • Undersøkelsene inngår i en serie, og vi har data tilbake til 1972.
 • Eier: Statistisk sentralbyrå (SSB).
 • Tilgang: Studenter, undervisning og forskning i Norge.
 • Se dataene her.

Undersøkelse om religion, norsk del av International Social Survey Programme (ISSP), 2018

 • Innhold: Undersøkelsen er gjennomført med utgangspunkt i forskningssamarbeidet i «The International Social Survey Programme» (ISSP). ISSP er en internasjonal organisasjon med medlemmer i 45 land som utarbeider og koordinerer årlige intervjuundersøkelser i sine medlemsland, hovedsakelig innen fagfeltene statsvitenskap og sosiologi. Tema for undersøkelsene varierer, men samme tema gjentas med noen års mellomrom. I 2018 er temaet religion.
 • Undersøkelsen inngår i en serie. Se fullstendig oversikt her. Vi har data om religion tilbake til 1991.
 • Eier: NSD.
 • Tilgang: Fritt tilgjengelig for nedlastning for forskere og studenter innen universitets- og høyskolesektoren.
 • Se dataene her.

Kirkelig årsstatistikk 2017 og 2018

 • Innhold: På oppdrag fra kirkerådet tilrettelegger NSD menighetenes årsstatistikk. Tallene som presenteres er Den norske kirkes offisielle kirkestatistikk. Statistikken inneholder data fra menighetens årsstatistikk som bygger på kirkebøkene, menighetenes dagregister og tellinger utført av ansatte i menighetene. Dette er blant annet opplysninger om antall døpte, konfirmerte, innmeldte og utmeldte.
 • Statistikken har en egen landingsside, og vi har statistikk tilbake til 1998.
 • Bidragsytere: Kirkerådet, SSB og NSD.
 • Tilgang: Fritt tilgjengelig for nedlastning.
 • Se datasamlingen her.

Investigating Three Complex Issues Regarding Effects of Land Use And Transport-Systems Developments on Traffic Volumes and GHG Emissions

 • Innhold: Undersøkelsen er gjennomført blant ansatte på arbeidsplasser med ulik avstand fra Oslo sentrum. Hovedtemaene er hvordan disse reiser til og fra jobb, samt om de som har byttet jobbsted eller bosted de siste fem årene reiser annerledes til og fra nåværende arbeidsplass enn de gjorde i en tidligere situasjon da arbeidssted eller bosted var lokalisert andre steder i bystrukturen.
 • Eier: Aud Tennøy, Transportøkonomisk Institutt
 • Tilgang: Studenter, undervisning og forsking (ingen landrestriksjoner)
 • Se dataene her.

Disruption, Social Capital and Resilience. A Longitudinal and Comparative Approach, 2017

 • Innhold:Respondenter fra fem land (Norge, USA, Frankrike, Finland og Spania) har blitt bedt om å svare på spørsmål om blant annet terrorbekjempelse, immigrasjon, tillit, politisk deltakelse, terrorisme, nyheter og hatefulle ytringer.
 • Eier: Kari Steen-Johnsen, Institutt for samfunnsforskning
 • Tilgang: Tilgjengelig mot bestilling for studenter, forskere og undervisningsformål. Ingen landrestriksjoner.
 • Se dataene her.

Analysis of Polyphenolic Content in Marine and Aquatic Angiosperms from Norwegian Coastal Waters, 2016

 • Innhold:Extract of Ruppia cirrhosa and Ruppia mariting was quantitatively analyzed using an Agilent 1100 HPLC instrument with an HP 1050 diode array detector. A UV-1800 UV / Vis spectrophotometer was used to determine antioxidant activity.
 • Eier: Kjersti Hasle Enerstvedt, Universitet i Bergen
 • Tilgang: Fritt tilgjengelig for nedlastning.
 • Se dataene her.

 

 

 

Sist endret: 16/10/19 FØLG OSS  

Andre artikler

Kontakt

Marianne Mathiesen
Marianne.Mathiesen@nsd.no


Trenger du data?

Søk i datasamlingene våre her. Du kan også kontakte oss på bestilledata@nsd.no.


© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)