Hjelp til å få kontroll på dine forskningsdata | NSD - Norsk senter for forskningsdata

Hjelp til å få kontroll på dine forskningsdata

Illustrasjon: Administrasjon vs FAIR, GDPR, Open Science osv

Verktøy som hjelper forskerne å håndtere data i tråd med institusjonens policy og nasjonale føringer, og som gir administrasjon og ledelse full kontroll over institusjonens forskningsdata: Dette skal NSD utvikle i fase to av NORDi-prosjektet.

Deling og gjenbruk av data står høyt på den forskningspolitiske agendaen, både nasjonalt og internasjonalt. Det har kommet nye krav og føringer med tanke på FAIR-prinsipper, Open Science og GDPR.

NSD har lang tradisjon for å støtte forskeren og forskerpersonalet med å håndtere dataene sine i ulike deler av forskningssyklusen.

– Nå tar vi sikte på å oppgradere verktøyene våre slik at de gir støtte gjennom hele syklusen. Dette skjer både ved at vi integrerer tjenestetilbudene bedre, og ved at vi samler inn informasjon som gjør det enkelt for forskeren å ta stilling til kravene som gjelder, forteller Archana Bidargaddi, prosjektleder for NORDi og seniorrådgiver ved NSD.

Et integrert tjenestetilbud der man unngår dobbeltregistrering

Sentralt i dette arbeidet står lansering av en Data Policy Manager (DPM) – et verktøy som lar institusjonene, i tråd med EUs anbefalinger, lage maskinlesbare policies for håndtering av forskningsdata.

– Dette er et nyskapende verktøy som vil gjøre forskerhverdagen langt enklere når det gjelder å håndtere dataene i prosjekter og oppfylle aktuelle krav, sier Katrine Utaker Segadal, fagleder for NORDi og leder for seksjon for forskningsdata ved NSD.

Flesteparten av NSDs tjenester har to vinduer – ett for forskerne og ett for institusjonene. Forskeren bruker i dag MinSide til å melde inn prosjekter som skal behandle personopplysninger, fylle ut datahåndteringsplan, eller arkivere forskningsdata ved prosjektslutt.

Institusjonene bruker Meldingsarkivet til å få oversikt over alle behandlinger av personopplysninger i student- og forskningsprosjekt. I løpet av 2019 vil institusjonene også få oversikt over registrerte datahåndteringsplaner som er registrert ved NSD, og der institusjonen er forskningsansvarlig.

Panoramavindu til forskningsdata

I løpet av 2021 vil dette vinduet gi en helhetlig oversikt og kontroll over institusjonens forskningsdata: Typer av data, hvor dataene befinner seg, hvilke prosesser har de inngått i, hvor de er arkivert, datagjenbruk, datasiteringer osv.

Forskernes datahåndteringsverktøy vil også bli oppgradert, slik at det blir integrert med institusjonens policy. Dette gir forskerne regulerte valg og handlingsrom ut fra informasjonen de gir om data i prosjektet sitt.

– Vi synes dette er en spennende mulighet til å implementere anbefalingene i FAIR-rapporten og forventningene fra KD, og hjelpe forskerne og institusjonene i arbeidet med å dele og tilgjengeliggjøre data. Dette er ikke bare et skritt i riktig retning, det er et stort sprang for forskningsstøtten, avslutter Bidargaddi entusiastisk.

Fakta om NORDi

  • NORDi er NSDs prosjekt for å fornye og forbedre våre interne og eksterne infrastrukturtjenester for forskningssektoren.
  • Målet har hele tiden vært å gjøre det enklere for forskere og forskerstøttepersonale å håndtere og dele forskningsdata.
  • Prosjektet ble etablert i 2015 og har varighet til 2021.
  • I siste fase av prosjektet vektlegges utvikling av verktøy som vil dekke støtte forskeren gjennom hele forskningssyklusen. Verktøyet vil også gi institusjonene full kontroll over sine forskningsdata.
  • Les mer om NORDi og planlagte leveranser på prosjektsiden.

Sist endret: 03/10/19 FØLG OSS  

Andre artikler

Kontakt

Marianne Mathiesen
Marianne.Mathiesen@nsd.no

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)