Hjelp til å håndtere dine forskningsdata | NSD - Norsk senter for forskningsdata

Hjelp til å håndtere dine forskningsdata

Illustrasjon: Administrasjon vs FAIR, GDPR, Open Science osv

Verktøy som hjelper forskerne å håndtere data i tråd med institusjonens policy og nasjonale føringer, og som hjelper institusjonen med å holde oversikt: Dette skal NSD utvikle i fase to av NORDi-prosjektet.

Deling og gjenbruk av data står høyt på den forskningspolitiske agendaen, både nasjonalt og internasjonalt. Det har kommet nye krav og føringer med tanke på FAIR-prinsipper, Open Science og GDPR.

NORDi er et prosjekt finansiert av Forskningsrådets infrastruktursatsing, og skal gi sektoren bedre tjenester for håndtering og tilgjengeliggjøring av forskningdata.

– Vi oppgraderer verktøyene våre slik at de gir støtte gjennom hele syklusen. Dette skjer både ved at vi integrerer tjenestetilbudene bedre, og ved at vi samler inn informasjon som gjør det enkelt for forskeren å ta stilling til kravene som gjelder, forteller Archana Bidargaddi, prosjektleder for NORDi og seniorrådgiver ved NSD.

NORDi-prosjektet er altså ikke en ny tjeneste eller plattform, men en fornying og utvidelse av den tjensteporteføljen som NSD allerede leverer til forskningssektoren. I prosjektperioden vil flere tekniske og faglige tjenester bli utviklet og lansert.

Et integrert tjenestetilbud der man unngår dobbeltregistrering

Sentralt i arbeidet står lansering av en Data Policy Manager (DPM) – et verktøy som lar institusjonene, i tråd med EUs anbefalinger, lage maskinlesbare policies for håndtering av forskningsdata.

– Dette er et nyskapende verktøy som vil gjøre forskerhverdagen langt enklere når det gjelder å håndtere dataene i prosjekter og oppfylle aktuelle krav, sier Katrine Utaker Segadal, fagleder for NORDi og leder for seksjon for forskningsdata ved NSD.

Flesteparten av NSDs tjenester har to vinduer – ett for forskerne og ett for institusjonene: Forskeren bruker MinSide til å melde inn prosjekter, fylle ut datahåndteringsplan, eller arkivere forskningsdata ved prosjektslutt. Institusjonene bruker Meldingsarkivet til å få oversikt over behandlinger av personopplysninger i student- og forskningsprosjekt.

 I november 2019 vil DMP Arkiv bli lansert, der institusjonene får oversikt over datahåndteringsplaner registrert ved NSD, der institusjonen står som forskningsansvarlig.

Les mer om leveransene i NORDi-prosjektet her.

Panoramavindu til forskningsdata

I NORDi vil begge visningsvinduene bli utvidet til å utgjøre bedre verktøy for forskerne og institusjonene. Blant annet vil institusjonene kunne få en helhetlig oversikt over deres forskningsdata: Typer av data, hvor dataene befinner seg, hvilke prosesser har de inngått i, hvor de er arkivert, datagjenbruk, datasiteringer osv.

Forskernes verktøy vil også bli oppgradert, blant annet ved at datahåndteringsverktøyet blir integrert med institusjonens policy. Dette gir forskerne regulerte valg og handlingsrom ut fra informasjonen de gir om data i prosjektet sitt, og gjør dem bedre stilt til å håndtere dataene på en god måte.

– NORDi-prosjektet handler om å implementere anbefalingene i FAIR-rapporten og forventningene fra KD, og hjelpe forskerne og institusjonene i arbeidet med å dele og tilgjengeliggjøre data. Dette er ikke bare et skritt i riktig retning, det er et stort sprang for infrastrukturen for forskning, avslutter Bidargaddi.

Fakta om NORDi

  • NORDi er NSDs prosjekt for å fornye og forbedre våre interne og eksterne infrastrukturtjenester for forskningssektoren.
  • Målet har hele tiden vært å gjøre det enklere å håndtere, arkivere og dele forskningsdata.
  • Prosjektet ble etablert i 2015 og har varighet til 2021.
  • I siste fase av prosjektet vektlegges utvikling av verktøy som vil dekke støtte forskeren gjennom hele forskningssyklusen. Verktøyet vil også gi institusjonene full kontroll over sine forskningsdata.
  • Les mer om NORDi og planlagte leveranser i prosjektet.

Sist endret: 03/10/19 FØLG OSS  

Andre artikler

Kontakt

Marianne Mathiesen
Marianne.Mathiesen@nsd.no

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)