#nyedata: Vår 2019 | NSD - Norsk senter for forskningsdata

#nyedata: Vår 2019

Grafikk - politisk interesse

Her får du oversikt over nye data til flere store datasamlinger som NSD har mottatt for kuratering og arkivering så langt i 2019. Alle dataene er tilgjengelige, enten via bestilling eller for analysering online.

Norsk medborgerpanel, 2018 runde 1–13

 • Innhold: Norsk medborgerpanel er en plattform for internettbaserte undersøkelser av norske medborgeres holdninger og holdningsendringer innenfor viktige saksområder i samfunn og politikk, blant annet klima, medier og innvandring. Undersøkelsen er tilgjengelig både på norsk og engelsk.
 • Gjennomføring: Deltakerne representerer et tverrsnitt av den norske befolkningen, som noen få ganger i året inviteres til å delta. Når en ny runde er gjennomført konstrueres det også en ny panelfil som gjør det mulig å undersøke endringer over tid.
 • Eier: Universitetet i Bergen.
 • Tilgang: Forskning, undervisning og studenter (ingen landrestriksjoner).
 • Se panelundersøkelsene for 2018, runde 1–13 her.
 • Undersøkelsen inneholder data tilbake til 2013. Se fullstendig oversikt over rundene vi har tilgjengelig her.

Mediebruksundersøkelsen 2018

 • Innhold: Spørsmål om bruk av ulike medier som radio, lydmedier, TV og film, Spill og PC-bruk, Internett, Telefon, Aviser, Blader, Bøker og Kino.
 • Undersøkelsen inngår i en serie med data tilbake til 1991.
 • Eier: Statistisk sentralbyrå (SSB).
 • Tilgang: Forskning, undervisning og studenter (Norge).
 • Se datasamlingen og hele tidsserien her

Medieundersøkelsen 2018

 • Innhold: Medieundersøkelsen 2018 ble utført i forbindelse med konferansen Nordiske Mediedager som ble avholdt i Bergen i 2018. Målet med undersøkelsen er å kartlegge medievaner, og et sentralt spørsmål er hvorvidt journalister og redaktørers medievaner samsvarer med den generelle befolkningen.
 • Undersøkelsen inngår i en serie med data tilbake fra 2005 fra forskjellige utvalg.
 • Eier: Respons analyse.
 • Tilgang: Forskning, undervisning og studenter (ingen landrestriksjoner).
 • 4 forskjellige utvalg:

Leiemarkedsundersøkelsen 2017 og 2018

 • Innhold: Kartlegging av leiemarkedsforholdet i Norge, inneholder informasjon om bolig, boligforhold, eiendom, eierskap, leieforhold, leie av husvære og priser.
 • Undersøkelsene inngår i en serie med data tilbake til 2006.
 • Eier: Statistisk sentralbyrå (SSB).
 • Tilgang: Forskning, undervisning og studenter (Norge)
 • Se datasamlingen og hele tidsserien her

Levekårsundersøkelsen EU-SILC

 • Levekårsundersøkelsen EU-SILC dekker årlig et bredt levekårsområde, og i tillegg kommer temaområder for levekårsundersøkelsen, som roterer med en syklus på tre år.
 • Undersøkelsen inngår i en serie med årganger tilbake til 1968 med ulike temaer.
 • Eier: Statistisk sentralbyrå (SSB).
 • Tilgang: Forskning, undervisning og studenter (Norge).

Levekårsundersøkelsen 2017 (med inntektsvariabler)

Levekårsundersøkelsen 2018 (uten inntektsvariabler)

Studiebarometeret 2018

 • Innhold: Studiebarometeret er en nasjonal spørreundersøkelse om studentenes opplevde studiekvalitet. Formålet er å styrke arbeidet med kvalitetsutvikling i høyere utdanning og gi nyttig informasjon om studiekvalitet.
 • Undersøkelsen inngår i en serie med data tilbake til 2013.
 • Eier: NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen.
 • Tilgang: Forskning, undervisning og studenter (ingen landrestriksjoner).
 • Tre varianter (av anonymiseringshensyn).

Valgundersøkelsen 2017

 • Innhold: Undersøkelsen ble gjennomført i etterkant av stortingsvalget i 2017 og inneholder informasjon om blant annet Klima og miljøvern, Tillit til det politiske system, Identifikasjon langs høyre/venstre-akse og Innvandring og integrering.
 • Undersøkelsen inngår i en serie med data tilbake til 1957.
 • Eier: Statistisk sentralbyrå (SSB).
 • Prosjektfinansiering: Statistisk sentralbyrå og Institutt for samfunnsforskning.
 • Tilgang: Forskningsformål (inkludert ph.d.- og masteroppgaver). Ingen landrestriksjoner.
 • Se datasamlingen og hele tidsserien her.

 

Sist endret: 10/09/19 FØLG OSS  

Andre artikler

Kontakt

Marianne Mathiesen
Marianne.Mathiesen@nsd.no

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)