Reformers påvirkning på ansattes engasjement | NSD - Norsk senter for forskningsdata

Reformers påvirkning på ansattes engasjement

reform-silence

Foto: Skjermdump fra videoen "Just keep silent: Repeated structural reform could prevent employees from speaking up" på Vimeo

Kan gjentatte strukturreformer føre til at ansatte holder tilbake verdifulle innspill for organisasjonen? Forskning på data fra Sentraladministrasjonsundersøkelsen og Forvaltningsdatabasen tyder på det.

Sentraladministrasjonsundersøkelsen er en tidsserieundersøkelse som har blitt gjennomført hvert tiende år siden 1976.

Samlingen inneholder data fra spørreundersøkelser om hvilke forhold som påvirker tjenestemenn i norske departement og direktorat når de treffer beslutninger, og har sammenlignbare data fra fem tiår.

– Tilgang til slike data er unikt i både europeisk og internasjonal sammenheng, og en gullgruve for forskere, sier Vidar Wangen Rolland, spesialrådgiver ved NSD.

Spørsmålet som skulle besvares

Kan gjentatte organisasjonsendringer føre til at ansatte i en virksomhet utvikler en form for defensiv stillhet? Dette var spørsmålet forskerne stilte seg. For å svare på dette ville de kombinere data fra Sentraladministrasjonsundersøkelsen med Forvaltningsdatabasen. Rolland har bistått forskerne i dette arbeidet.

Forvaltningsdatabasen kartlegger strukturer og endringer i det norske statsapparatet. Det inneholder data om statsforvaltningen helt tilbake til 1814, og fra 1947 er datasettene i det store og hele komplette for alle departement, direktorat og andre forvaltningsorgan i staten.

– Respondenter som har svart på spørreskjema i Sentraladministrasjonsundersøkelsen er koblet med ID-nummer til departement og enhet, og dermed kan du også spore hvilke endringer respondentenes organisasjoner har vært gjennom, forklarer Rolland.

Per Lægreid, professor emeritus ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved UiB, er en av forskerne bak studien. Han har vært sentral i innsamlingen av dataene til Sentraladministrasjonsundersøkelsen, som NSD oppbevarer i sine arkiver.

Koblet svar med ansattforhold og organisasjonsendringer

Gjennom deltakelse i forskergrupper har Lægreid kommet i kontakt med de nederlandske organisasjonsforskerne Jan Wynen, Bjorn Kleizen og Koen Verhoerst, som har fattet stor interesse for mulighetene som ligger i disse datasamlingene.

I studien ble data fra undersøkelsen i 2006 og 2016 sett i sammenheng med hvor mange organisasjonsendringer de ansatte hadde gått gjennom i samme tidsperiode.

Forskerne framhever i studien at ansatte ofte har kvalifiserte tanker og meninger om hvordan oppgaver bør utføres best mulig. Likevel holder mange ofte tilbake verdifull input av frykt for konflikter eller kontroverser.

Analysene av dataene fra den norske sentralforvaltningen tyder på at gjentatte strukturreformer – der det ikke gis tilstrekkelig tid til å la endringene fra en reform sette seg før man setter i gang en ny – kan føre til at ansatte utvikler en slik defensiv stillhet.

Finn ut mer:

 

Sist endret: 10/09/19 FØLG OSS  

Andre artikler

Kontakt

Marianne Mathiesen
Marianne.Mathiesen@nsd.no

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)