Skolevalg: Demokratiopplæring og datainnsamling i 30 år | NSD - Norsk senter for forskningsdata

Skolevalg: Demokratiopplæring og datainnsamling i 30 år

Skolevalg 1997-2017. Grafikk - Miljøspørsmål

Rundt 195 000 elever fra nærmere 400 videregående skoler er påmeldt til årets skolevalg, som NSD arrangerer på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Skolevalget gir oss unike data om ungdommers politiske preferanser.

– Et sentralt mål med valget er å vekke politisk interesse og engasjement blant ungdom, og å gi en praktisk innføring i demokratiopplæring, forteller Anja Møgelvang Jacobsen, prosjektleder for Skolevalget ved NSD.

Det er blitt avholdt skolevalg i Norge før hvert lokal- og stortingsvalg siden 1989. Elevene skal kunne stemme på alle parti som stiller liste i det aktuelle fylket. I 1994 ble det også holdt skolevalg i forbindelse med folkeavstemmingen om EU-medlemskap.

I forbindelse med valget gjennomfører NSD to valgundersøkelser, som er fritt tilgjengelige og inneholder sammenlignbare data tilbake til 1989.

Praktisk innføring i demokratiske spilleregler

Skolevalget blir i det store og hele gjennomført som det ordinære valget, og gir dermed elevene en praktisk og virkelighetsnær innføring i demokratigrunnlaget som det norske samfunnet hviler på.

– Skolevalget er også en læringsprosess der elevene får innsikt i den demokratiske prosessen, det samfunnsmessige ansvaret ved å stemme, og de politiske partienes ideologi, sier Jacobsen.

De fleste skolene arrangerer debatt og valgtorg i forbindelse med selve valget, og Utdanningsdirektoratet anbefaler at kun ungdomspartiene stiller med paneldeltakere i debatten. Det blir også anbefalt at ordstyrer for debatten er en ungdom fra skolen, for eksempel en tillitsvalgt fra elevorganisasjonen.

Valgresultatene gir også indikasjoner på norske ungdommers politiske holdninger og endringer over tid. Disse dataene blir arkivert og tilgjengeliggjort av NSD, i tillegg til data fra de to valgundersøkelsene som blir gjennomført.

Kart som viser partioppslutning ved Skolevalg 2017

Data om norske ungdommers holdninger

I forbindelse med valget får skolene tilbud om å delta i Skolevalgundersøkelsen. Denne består av et digitalt spørreskjema med rundt 50 spørsmål som kartlegger ungdommers holdninger og politiske engasjement.

Samtidig arrangeres en nasjonal meningsmåling der et representativt utvalg av befolkningen blir stilt en rekke av de samme spørsmålene.

– Når man gjennomfører to valgundersøkelser samtidig, får man mulighet til å finne forskjeller og likheter mellom elevgruppen og befolkningen for øvrig. Disse dataene bidrar til å belyse langt flere aspekter og problemstillinger enn det valgdata kan gjøre alene, sier Knut Kalgraff Skjåk, avdelingsdirektør ved NSD.

Det blir også utviklet egne undervisningsopplegg som skolene kan ta fritt i bruk, med særlig vekt på det tverrfaglige temaet «Demokrati og medborgerskap» i de nye læreplanene i Fagfornyelsen.

Internasjonale delegasjoner

Den norske modellen med skolevalget vekker også internasjonal oppmerksomhet, og det kommer i år tre ulike delegasjoner for å lære mer om valget og gjennomføringen av det.

  • Den norske Helsingforskomité har blant annet med seg en gruppe ungdommer fra Aserbajdsjan, Ukraina og Moldova som skal overvære valgdebatter og stemmegiving ved en videregående skole i Oslo.
  • Nordisk ministerråds kontor i Riga, Latvia, kommer på besøk til Utdanningsdirektoratet i Oslo og har blant annet med seg seks elever fra videregående skoler, som også skal observere debatt og stemmegiving.
  • Den nasjonale valgkomiteen fra Sør-Korea kommer til Bergen for å lære mer om skolevalgets historie og kontekst, samt observere gjennomføringen av et skolevalg på en videregående skole.

Fakta om skolevalget

  • I perioden mellom 26. august og 4. september arrangerer nærmere 400 videregående skoler valg for sine elever.
  • 4. september offentliggjøres alle valgresultat samtidig, for at ikke resultatene skal påvirke stemmegivingen ved andre skoler.
  • Det er blitt avholdt skolevalg før hvert lokal- og stortingsvalg i Norge siden 1989.
  • Norge er det landet i verden som har lengst erfaring med å ha en nasjonal ramme rundt skolevalgene. I de senere år har det også blitt arrangert nasjonale skolevalg i Sverige, Danmark og Litauen.
  • NSD har bistått i gjennomføringen av skolevalgene siden oppstarten, og fikk i 2012 i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet å arrangere skolevalgene fram til og med valget i 2021.

Les mer:

-    Om skolevalget
-    Undervisningsopplegg til Fagfornyelsen
-    Data fra Skolevalgundersøkelsen og nasjonale meningsmålinger
-    Se skolevalgresultater og valgstatistikk
 

Sist endret: 26/08/19 FØLG OSS  

Andre artikler

Kontakt

Marianne Mathiesen
Marianne.Mathiesen@nsd.no

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)