Rolf Halse valgt til medlem av DOAJ Advisory Board | NSD - Norsk senter for forskningsdata

Rolf Halse valgt til medlem av DOAJ Advisory Board

Rolf Hasle, NSD

DOAJ – Directory of Open Access Journals – er den ledende indeksen for fagfellevurderte og åpne tidsskrift av god kvalitet. Spesialrådgiver ved NSD, Rolf Halse, ble stemt fram av medlemsorganisasjonene i konkurranse med flere andre godt kvalifiserte søkere til vervet.

– Jeg er både overrasket og veldig glad for denne tilliten, særlig siden det er medlemmene selv som har stemt meg inn, sier Rolf Halse.

Siden registeret ble etablert i 2003 har DOAJ vokst både i omfang og betydning. DOAJ er definert som en sentral aktør i arbeidet med overgangen til Plan S – initiativet for åpen tilgang til all offentlig finansiert forskning.

– DOAJ er en viktig brikke for å gjøre overgangen til åpen forskning på en god og forsvarlig måte, der kvalitetssikringen med fagfellevurderinger og redaksjonelle rutiner rundt publiseringen blir ivaretatt. Det blir spennende å få innflytelse på noe som både er viktig for forskningen, og som også er litt i støpeskjeen, sier Halse.

Arbeide for status som offisiell partner i Plan S

Ved NSD har Halse erfaring med det norske kanalregisteret og ERIH PLUS, et europeisk register over samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning, som NSD har hatt ansvar for å drifte siden 2014.

Vervet i DOAJs Advisory Board har en varighet på tre år, med mulighet for tre års gjenvalg. Rolf Halse er valgt inn på en plass som er forbeholdt finansierende medlemsorganisasjoner.

– Jeg tror viktige oppgaver framover for DOAJ blir å etablere stabile finansieringskilder og jobbe opp mot forskningsrådene som deltar i Coalition S for å bli en offisiell partner i arbeidet med Plan S, forteller Halse.

I 2018 ble det vedtatt en ny styringsmodell for DOAJ, som skal implementeres i 2019, for å ruste organisasjonen bedre for den store veksten den har gjennomgått.

Forsvarlig overgang til åpen forskning

Advisory Boardet har tilsvarende funksjon som et styre, med budsjettansvar, strategisk ansvar og overordnet ansvar for den daglige driften. Det skal også etableres et DOAJ Council og velges en styreleder. Det nye styret består av ni medlemmer og vil møtes første gang i september/oktober.

Halse tror at et viktig bidrag han kan gi til arbeidet, er erfaringen han har fra både brukersiden og den administrative siden av publiseringssystemet.

– Systemet rundt Kanalregisteret og «den norske modellen» har blitt lagt merke til internasjonalt. ERIH PLUS er også bygget opp rundt mange av de samme prinsippene, og her har vi et nettverk med en advisory group med 35 nasjonale eksperter, som vil være verdifulle for arbeidet i DOAJ.

Rolf Halse har særlig erfaring med humaniora og samfunnsfag, både fra eget doktorgradsarbeid og fra ERIH PLUS. Dette er også de vitenskapene hvor man har lengst igjen med å få på plass infrastrukturen som sikrer overgang til åpen forskning.

– Her har vi en utfordring som det blir spennende å jobbe med. For å lykkes med overgangen må vi både ta vare på rutiner og praksiser knyttet til tidsskrifthierarkiet og abonnementstidsskrift, samtidig som vi nok må forlate litt av den gamle tankegangen forbundet med dette. Heller enn å fokusere mest på kvaliteter til selve tidsskriftet, må vi fokusere mer på kvaliteter i selve forskningen.

Sentral plassering i arbeidet internasjonalt

– Gjennom samarbeidet om Nordisk liste, har NSD støttet DOAJ og arbeidet for åpen tilgang til offentlig finansiert forsking økonomisk siden 2017, forteller seksjonsleder ved NSD, Kristin Gåsemyr.

Gåsemyr er svært glad for posisjonen Halse har fått som medlem av DOAJs Advisory Board.

– Plan S har satt fart i arbeidet med Open Acess i Norge, og Rolf Halse får nå en sentral plassering i dette arbeidet internasjonalt, hvor han kan bidra med god erfaring og kompetanse innen vurdering av forskingskvalitet, sier hun.

Sist endret: 12/08/19 FØLG OSS  

Andre artikler

Kontakt

Marianne Mathiesen
Marianne.Mathiesen@nsd.no

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)