Bedre søk for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning | NSD - Norsk senter for forskningsdata

Bedre søk for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning

Illustrasjonsbilde - ERIH plus

ERIH PLUS er et fagfellevurdert, europeisk register for tidsskrift innen humaniora og samfunnsvitenskap. Tjenesten søker opp forskning publisert på europeiske språk, og søket er nå utvidet slik at man også får treff på artikler.

Registeret ble utviklet av og for europeiske forskere for å øke synligheten av forskning innen samfunnsvitenskap og humaniora.

Systemet ligner på det som norske forskere er kjent med via kanalregisteret og det såkalte tellekantsystemet, men databasen er spisset mot humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning.

Gir større litteraturtilfang

I katalogen kan forskere fritt søke og få opp alle artikler som gir treff på søkeordet, med en garanti om at treffene er fagfellevurdert.

– At søket er utvidet til også å inkludere artikler gir forskere et stort litteraturtilfang av publisert forskning innenfor områder de er interessert i. Det gir også den enkelte forsker større synlighet for sin forskning, sier Rolf Halse, spesialrådgiver ved NSD.

En litteraturforsker kan for eksempel søke på «Baudelaire» og få opp alle artikler som er skrevet om den franske forfatteren – både på fransk og andre språk, og med visshet om at artiklene holder god kvalitet.

NSD har hatt ansvar for driften av ERIH PLUS-registeret siden 2014, og i januar 2019 ble et partnerskap med det internasjonale teknologiselskapet Digital Science etablert for å utvide søkefunksjonaliteten.

Over 7,5 millioner artikler

Den nye funksjonaliteten innebærer at totalt er over 7,5 millioner artikler indeksert av ERIH PLUS. Man får også oversikt over antall siteringer, innvilget forskningsstøtte og kliniske studier.

Målet med registeret er å gjøre samfunnsvitenskap og humaniora mer synlig internasjonalt, under visjonen: Visible – Searchable – Available
(Synlig – Søkbar – Tilgjengelig).

– Dette partnerskapet vil styrke ERIH PLUS sin rolle som en viktig kilde for forskningsdokumentasjon både i Europa og utenfor, samtidig som det innebærer en forsterkning av tjenestene NSD kan tilby våre brukere, understreker Knut Kalgraff Skjåk, avdelingsdirektør for statistikk og datatjenester ved NSD

Les mer:

Sist endret: 14/06/19 FØLG OSS  

Andre artikler

Kontakt

Marianne Mathiesen
Marianne.Mathiesen@nsd.no

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)