Norge har blitt node i RDA | NSD - Norsk senter for forskningsdata

Norge har blitt node i RDA

Illustrasjon - RDA-noder

RDA (Research Data Alliance) er et åpent, internasjonalt nettverk for deling av forskningsdata og åpen forskning på tvers av teknologi, disiplin og land. Norge har nå fått innvilget søknad om å være node i nettverket.

På vegne av et konsortium bestående av NTNU, UiB, UiO, UiT, Unit og Uninett/Sigma 2 sendte NSD i slutten av april en søknad til RDA Europe om såkornmidler til etablering av en norsk node.

RDA-nettverket består av over 8200 individuelle medlemmer fra 137 land. I starten av juni kom gladmeldingen om at den norske søknaden ble innvilget.

– Dette er en fantastisk god nyhet! sier Katrine Utaker Segadal, leder ved Seksjon for forskningsdata, og koordinator for arbeidet med søknaden. 

– Etableringen av en nasjonal node gir en arena der sentrale aktører nasjonalt kan styrke samarbeidet på området, samtidig som vi holder takt med utviklingen internasjonalt.

Spre kunnskap om datahåndtering og deling av data

Målgruppen for nettverket er alle som arbeider med, eller er interessert i tilgjengeliggjøring og gjenbruk av forskningsdata. Hensikten er å utarbeide standarder og anbefalinger som er utviklet og tatt initiativ til av brukerne selv.

Den norske RDA-noden skal bidra til å spre kunnskap om datahåndtering og deling av data. Arbeidet med å etablere noder pågår i første omgang i Europa, selv om initiativet og nettverket er globalt.

– I forrige omgang var det 10 søkere og 4 som fikk innvilget søknaden. Både Finland og Danmark har allerede status som noder. Arbeidet innebærer dermed også en forsterkning av det nordiske samarbeidet for kunnskap om datahåndtering og deling av forskningsdata, sier Segadal.

Nodene skal øke bevisstheten om RDA-aktiviteter og -anbefalinger blant norske interessenter, fremme RDA-engasjement i de ulike forskningsmiljøene, representere norske interesser i RDA og utvikle en bærekraftig driftsmodell.

Drevet av brukerne for å oppfylle FAIR-målene

RDA-Nettverket er et globalt bottom up-nettverk, som EU-kommisjonen, National Science Foundation og National Institute of Standards and Technology i USA, samt det australske departementet for innovasjon tok initiativ til i 2013.

Som medlem kan man drøfte og utveksle erfaringer med kolleger og samarbeidspartnere over hele verden. Medlemmer kan selv danne eller være med i arbeids- og interessegrupper der man deler kunnskap, diskuterer utfordringer og potensielle løsninger.

Gruppene utvikler anbefalinger, retningslinjer og standarder som gjøre det letter å dele og gjenbruke data på tvers av teknologi, disiplin og landegrenser. For øyeblikket finnes det 102 arbeids- og interessegrupper som til sammen har produsert 32 godkjente anbefalinger.

Medlemskap i nettverket er gratis for enkeltpersoner.

Les mer og meld deg inn

Sist endret: 07/06/19 FØLG OSS  

Andre artikler

Kontakt

Marianne Mathiesen
Marianne.Mathiesen@nsd.no

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)