Undervisningsressurser til Fagfornyelsen | NSD - Norsk senter for forskningsdata

Undervisningsressurser til Fagfornyelsen

illustrasjonsbilde - Nettside

NSD har utarbeidet seks komplette undervisningsopplegg til bruk for lærere og elever i flere fag.

Ressursene legger opp til tverrfaglighet, dybdelæring, digitale ferdigheter og metodekunnskap, og er utviklet i dialog med skoleverket og på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Fagfornyelsen er en storstilt fornyelse av læreplanen for grunnskolene og videregående opplæring. Den trer i kraft ved skolestart 2020, men Utdanningsdirektoratet ønsker at skolene tar i bruk og øver seg i den nye planen allerede høsten 2019.

– Oppleggene er utviklet nettopp for å gi skolene anledning til å ta dette i bruk allerede nå. NSD har flere ressurser som er nyttige for skolene i metodeopplæringen, og disse er integrert i undervisningsoppleggene, sier prosjektleder Anja Møgelvang Jacobsen.

Ferdige opplegg som kan tilpasses

Jacobsen er selv pedagog og tidligere lektor i videregående skole. Hun har utviklet oppleggene med tanke på å gi travle lærere ferdige pakker som de kan tilpasse etter behov, og der elevene får ta i bruk reelle datasett.

En ny måte å tenke på i Fagfornyelsen er at man har innført tre tverrfaglige tema som skal gå igjen i alle fag: Demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring, og bærekraftig utvikling.

NSD har laget undervisningsopplegg innen alle temaene, med hovedvekt på demokrati og medborgerskap.

– Skolevalget og skolevalgundersøkelsen, som NSD har hatt ansvar for å gjennomføre siden 1989, er for eksempel  både glimrende eksempler på og ressurser for opplæring i demokrati og medborgerskap, sier Jacobsen.

NSD har data om dette temaet som går 30 år tilbake i tid. Her har man blant annet målt ungdommers interesse for politikk, medlemskap i organiasjoner, og tilslutning til ulike verdier i det norske samfunnet.

Praktisk erfaring med kvantitativ metode

I forbindelse med undervisningsressursene har NSD utviklet nye løsninger som gjør det lettere for lærere og elever å jobbe med disse dataene.

– Dette bidrar ikke bare til at elevene får jobbe med metodekunnskap, men også at de får erfaring med å bruke tilgjengelige data på nye måter og til forskjellige formål. Å gi nytt liv til eksisterende data er et sentralt formål for NSD, sier avdelingsdirektør for statistikk og datatjenester, Knut Kalgraff Skjåk.

Undervisningsoppleggene er tilgjengelig via nye og brukervennlige nettsider, der elevene kan klikke seg gjennom i såkalte læringsstier og lærerne kan tilpasse opplegget etter hvor mye tid han eller hun har tilgjengelig til temaet.

– Tanken er at elevene skal få være aktører i egen læringsprosess, mens de aktivt får jobbe med bærende prinsipper i Fagfornyelsen. Vi håper at oppleggene vil komme til nytte for skolene, sier Jacbosen.

Her finner du NSDs undervisningsressurser for i Fagfornyelsen >>
 

Sist endret: 03/06/19 FØLG OSS  

Andre artikler

Kontakt

Marianne Mathiesen
Marianne.Mathiesen@nsd.no

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)