KDs gjennomgang av NSD | NSD - Norsk senter for forskningsdata

KDs gjennomgang av NSD

Bilde av NSD

Arbeidsgruppen som på mandat fra Kunnskapsdepartementet (KD) har gjennomgått virksomheten til NSD, har nå levert sine anbefalinger til KD.

Organiseringen av forvaltningen og administrasjonen i kunnskapssektoren har de siste årene gjennomgått større endringer. Blant annet er flere tidligere selvstendige virksomheter blitt innlemmet Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit).

Selv om det har vært forslag om det, har ikke NSD tidligere blitt omfattet av denne omorganiseringen i påvente av en helhetlig gjennomgang i lys av det nye landskapet i sektoren.

Overordnet mål å optimalisere virksomheten

En arbeidsgruppe ble i juni 2018 oppnevnt med mandat om å vurdere om dagens virksomhet er optimalt innrettet, og komme med råd til NSD, Forskningsrådet og KD om det bør gjøres endringer for i enda større grad å gjøre NSD til et viktig verktøy for forskning og eventuelt utdanning.

Målet med gjennomgangen er et NSD skal være mest mulig relevant for brukerne våre, og at flest mulig kan benytte og vil benytte NSDs tjenester. Arbeidsgruppen skulle dermed vurdere om det bør gjøres endringer i virksomheten og komme med anbefalinger for dette.

Arbeidsgruppen har nå levert en rapport til KD, som skal fastsette prosessen videre. Rapporten får ingen umiddelbare følger for virksomheten eller tjenestilbudet til NSD.

– Arbeidsgruppen reiser mange gode problemstillinger som tar inn over seg endringer og behovene i sektoren, og gir oss et utfordrende og nyttig grunnlag for den kommende strategiprosessen i styret, sier Vigdis Kvalheim, administrerende direktør.

Hovedtrekk i anbefalingene

Arbeidsgruppen anbefaler i hovedtrekk tre områder for endring eller justering av NSDs virksomhet:

  1. Det anbefales at NSD skal fortsette å være organisert som et statlig eid aksjeselskap, og at eierskapet overføres fra KD til Unit.
  2. Det anbefales at DBH og kanalregisteret skilles ut fra NSD og flyttes til Unit.
  3. Det anbefales at NSD opprettholder tjenestetilbudet, men spisser den faglige profilen i større grad inn mot samfunnsvitenskapene.

– Arbeidsgruppens vurderinger og anbefalinger er på flere punkter som forventet, selv om vi ikke er enige i alle momentene og premissene i like stor grad, sier Kvalheim.

– Rapporten er tydelig på at NSD har en sentral og viktig rolle i kunnskapssektorensom og gjør en viktig jobb ved å levere sentrale støttetjenester til forskningssektoren, og det er vi glade for, sier Kvalheim.

– Vi er også glade for at arbeidsgruppen er opptatt av at kompetansemiljøet NSD har bygget opp i Bergen, består i fremtiden, sier hun.

NSD er i dialog med KD om hva som skjer videre og vil levere kommentarer på rapporten til KD.

 

Sist endret: 08/05/19 FØLG OSS  

Andre artikler

Kontakt

Marianne Mathiesen
Marianne.Mathiesen@nsd.no

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)