Felles modell for dokumentering av metadata | NSD - Norsk senter for forskningsdata

Felles modell for dokumentering av metadata

Illustrasjon - CESSDA Metadata Office

I samarbeid med andre europeiske forskningsarkiv har NSD utarbeidet en felles måte å dokumentere metadata for samfunnsvitenskapelig forskning. Dette gjør det enklere å søke i datasett på tvers av landegrenser. 

Prosjektet ble finansiert av CESSDA, den europeiske paraplyorganisasjonen for samfunnsvitenskapelige dataarkiv, og resulterte i en felles portefølje med anbefalinger og standarder for samfunnsvitenskapelige metadata – CESSDA Metadata Portfolio.

Lettere gjenbruk og tilgjengeliggjøring

Prosjektet har utviklet en felles europeisk modell for dokumentasjon av metadata ved arkivering av data fra samfunnsvitenskapelige forskningsprosjekt som bruker kvantitativ metode – CESSDA Metadata Model.

NSDs rolle i prosjektet har i hovedsak vært å utarbeide en brukerveiledning til metadatamodellen. Målet er at alle europeiske arkiv for samfunnsvitenskapelige data skal benytte seg av denne i sitt arbeid med å dokumentere data.

En slik standardisering gjør at forskningsdata enklere kan søkes opp mellom ulike land, ved at man har felles kriterier når man kategoriserer og dokumenterer dataene fra et forskningsprosjekt.

– Hvis andre forskere skal kunne finne, forstå og gjenbruke data, trenger vi også standardiserte måter å beskrive dataene. Prosjektet bidrar også til å realisere målet om at data og metadata skal være maskinlesbare, sier leder for Seksjon for forskningsdata ved NSD, Katrine Utaker Segadal.

Utvikling, oppdatering og implementering

Metadatamodellen ble ferdigstilt i 2018, og nå har man startet et oppfølgingsprosjekt for å sikre utvikling, oppdatering og implementering av modellen i tråd med gjeldende standarder. Dette prosjektet – CESSDA Metadata Office project – har i utgangspunktet en ramme på fire år.

I prosjektet skal NSD sikre oppdatering og videreutvikling av brukerveiledningen for metadatamodellen.

NSD er også med i den delen av prosjektet som jobber med å oppdatere The European Language Social Science Thesaurus (ELSST), som er en flerspråklig tesaurus for samfunnsvitenskapen. Tesaurusen er en indeks som angir standardiserte nøkkelord, som arkivene bruker i arbeidet med å dokumentere metadata.

– NSD er glad for å kunne bidra i dette prosjektet, ikke bare fordi det realiserer viktige målsetninger om gjenbruk og gjenfinnbarhet av forskningsdata. Et annet viktig poeng er erfaringsutveksling og kompetansebygging mellom de europeiske arkivene, understreker Segadal.

Fakta

I CESSDA Metadata Management (CMM) ble det utarbeidet en felles modell for dokumentering av metadata. Følgende arkiv var involvert i prosjektet:

 • FSD (prosjektleder, Finland),
 • ADP (Slovenia)
 • DNA (tidligere DDA, Danmark)
 • GESIS (Tyskland)
 • NSD (Norge)
 • SND (Sverige)
 • UKDS (Storbritannia)
 • CASD (Frankrike)
 • SODA (Belgia)

I CESSDA Metadata Office (MOff) er disse arkivene involvert:

 • FSD (Finland)
 • GESIS (Tyskland)
 • UKDS (Storbritannia)
 • FORS (Sveits)
 • NSD (Norge)

Sist endret: 16/05/19 FØLG OSS  

Andre artikler

Kontakt

Marianne Mathiesen
Marianne.Mathiesen@nsd.no

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)