Nytt institusjonsregister som håndterer endring | NSD - Norsk senter for forskningsdata

NSDs digitaliseringsprogram

Nytt institusjonsregister som håndterer endring

Eksempler på modeller fra Forvaltningsdatabasen

Eksempler fra modelleringsarbeidet til Forvaltningsdatabasen, som ligger til grunn for det nye institusjonsregisteret.

Som tjenesteleverandør for institusjonene i forsknings- og utdanningssektoren er NSD avhengig av en institusjonsoversikt som er oppdatert, etterrettelig, fleksibel og som kan håndtere endring i institusjonsstrukturene over tid. For å kunne brukes i ulike tjenester må den være API-basert.

Det nyutviklede institusjonsregisteret oppfyller disse kravene, og er en hjørnestein i NSDs digitaliseringsprosjekt.

Brukes i “alle” tjenester

Registeret fungerer som et elektronisk og hierarkisk organisasjonskart over institusjoner NSD betjener, eller på annen måte samarbeider med. Registeret er integrert med NSDs Meldeskjema, Meldingsarkiv og Datahåndteringsplanlegger, samt løsningen for brukeradministrasjon, hvor institusjonene administrerer sine egne superbrukere. Institusjonsregisteret er dermed også en nøkkelkomponent i tilgangsstyringen for våre institusjonsrettede tjenester og for NSD-API’ene.

Kan oppdateres av institusjonene

Registeret oppdateres p.t. av NSD-medarbeidere, men i løpet av 2019 lanseres en selvbetjeningsløsning som gjør institusjoner som ønsker det i stand til å vedlikeholde sine respektive organisasjonskart i registeret.

Basert på modell fra Forvaltningsdatabasen

NSDs Forvaltningsdatabase har et datatilbud som gir historisk korrekte oversikter over enhetene i statsforvaltningen. For å gjøre dette mulig har teamet bak Forvaltningsdatabasen systematisk modellert og typologisert alle typer endringer institusjonene i databasen kan bli og har blitt utsatt for*. Dette arbeidet var utgangspunktet for modellering av det nye institusjonsregisteret.

*) Modellene og typologien er publisert i paperet “Mapping Organizational Change in the State: Challenges and Classfications ” (Rolland og Roness, 2009).

Sist endret: 10/04/19 FØLG OSS  

Andre artikler

Kontakt

Bjarne Øymyr
bjarne.oymyr@nsd.no

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)