Microdata.no vant personvernprisen | NSD - Norsk senter for forskningsdata

Microdata.no vant personvernprisen

Bilde av prisvinnerne i Datatilsynets kåring

Fra venstre Bjørn Erik Thon fra Datatilsynet, Svein Johansen fra SSB, og Atle Alvheim og Ørnulf Risnes fra NSD. (Foto: Datatilsynet)

Som en av to finalister i Datatilsynets konkurranse om innebygd personvern, gikk løsningen til NSD og SSB seirende ut.

Juryen trakk i begrunnelsen fram at tilgangen som microdata.no tilbyr forskningsmiljøet er unikt i internasjonal sammenheng. Microdata.no gir umiddelbar tilgang til SSB-data ved hjelp av innebygd personvern.

Rask tilgang til verdifulle data

Norge har et godt utviklet og veldokumentert system for å bruke data fra offentlige registre til statistikkproduksjon. Slike data er også verdifulle og attraktive som forskningsdata, men hensynet til personvern har imidlertid gjort prosessen rundt søknad om bruk av registerdata i forskning svært tid- og kostnadskrevende.

Norske forskningsmiljøer har lenge etterspurt raskere og enklere tilgang til denne type data, og Microdata.no er utviklet for å gi umiddelbar tilgang til slike data, uten krav til søknad.

Microdata.no stod klart i mai 2018, etter fem år med felles utviklingsarbeid fra NSD og SSB.  Tjenesten gir forskere og studenter enklere tilgang til å bruke registerdata fra SSB.

Fra juryens begrunnelse:

Gjennom forskningsinfrastrukturen microdata.no har  NSD og SSB utviklet en ny teknologi som fjerner personvernrisikoen ved forskning på mikrodata, samtidig som forskerne får raskere og langt rimeligere tilgang til dataene. 

Norge er først i verden med en slik infrastruktur. Bidraget har stor betydning og bredt nedslagsfelt, og potensiale til å utvides til nye områder.

Revolusjonerende løsning for personvern

Det revolusjonerende med Microdata.no, er at tjenesten tilbyr bruk av ikke-anonymiserte data gjennom en plattform som sikrer konfidensialitet.

Plattformen er interaktiv, og sørger for at all output fra systemet er anonym. Tiltakene og teknikkene som hindrer at data blir identifiserbare på personnivå, har samtidig minimal påvirkning på tolkning og analyseresulater.

Utvikling av tjenesten

Microdata.no er utviklet av NSD og SSB med støtte fra Norges forskningsråd. Databasen inneholder opplysninger om ca. 10 millioner personer tilbake til 1967, blant annet opplysninger om utdanning, demografi, inntekt og sysselsetting.

I oktober 2018 ble det sendt inn søknad om nye midler til utvikling av tjenesten. Planen er blant annet å utvide løsningen med ny funksjonalitet og mer data.

Sist endret: 18/03/19 FØLG OSS  

Andre artikler

Kontakt

Marianne Mathiesen
Marianne.Mathiesen@nsd.no

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)