Ny mønsteravtale for personverntjenester i forskning | NSD - Norsk senter for forskningsdata

Ny mønsteravtale for personverntjenester i forskning

Mønsteravtalen for personverntjenester i forskning mellom NSD og Universitets- og høgskolerådet (UHR) er nå revidert.

Formålet med avtalen er at NSD skal bistå universitetene og høyskolene med å sikre og påvise at behandling av personopplysninger til forskningsformål skjer i samsvar med gjeldende lov- og regelverk.

Den reviderte avtalen har en tekst som tydeligere synliggjør oppgavene som skal løses, og som er utarbeidet i henhold til ny lov om behandling av personopplysninger og EUs personvernforordning (GDPR). På bakgrunn av mønsteravtalen utarbeider hvert av universitetene og høyskolene sine egne, tilpassede institusjonsavtaler i samarbeid med NSD.

En arbeidsgruppe, bestående av jurister fra Norges Handelshøyskole, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo, har i samarbeid med NSD revidert avtalen.

Det er også utarbeidet en databehandleravtale etter mal fra Uninett, som beskriver hvilke personopplysninger NSD vil behandle på vegne av institusjonene, og hvordan de vil bli behandlet.

 

Mer informasjon på nettsiden til Universitets- og høyskolerådet >>

Sist endret: 30/11/18 FØLG OSS  

Andre artikler

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)